panelarrow

Kes ajalugu ei mäleta ….

Fragment venekeelsest infolehest, mis on koostatud Jaan Poska Mälestusfondi poolt.

Jaanus Kirikmäe, peakonsul Peterburis

Maarika Saarna-Siimann, konsul Peterburi peakonsulaadis

 (Kultuuri)aasta avaüritus peakonsulaadis

Eesti kultuuri tutvustamine ja avalik diplomaatia on oluline osa välisesinduste tööst. Eriti meeldivaks ning huvitavaks teevad nii mõnegi teema otsesed kokkupuuted asukohariigi ja –linnaga. Rääkimata juba ajaloos tuntud isikute omavahelisest lävimisest ning nende seni veel teadmata või laiemale üldsusele tuvastamata sidemetest.

Algav aasta, 2017, on märkimisväärne nii Eestile, kui ka Venemaale ning eriti Peterburi linnale. Peagi möödub sada aastat sündmustest, mis vapustasid maailma, lagundasid Vene impeeriumi ning andsid võimaluse Eesti rahvale oma riigi moodustamiseks. Lähematel aastatel oleme planeerinud tutvustada Peterburile Eestile olulisi isikuid ja sündmusi.

Esimesena selles reas tähistasime Jaan Poska 151. sünniaastapäeva näituse ja kontserdiga Eesti peakonsulaadis. Näitus „ Jaan Poska ja Tartu rahu“ valmis J. Poska juubeliks ning selle koostas ajaloolane Küllo Arjakas koostöös Eesti Ajalooarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, EV Välisministeeriumi, SA Jaan Poska Mälestusfondi ja Eesti Rahvusraamatukoguga. Näitust on tutvustatud veel Moskvas ja Riias.

Peterburi

Näituse avamisel paremalt peakonsul Jaanus Kirikmäe ja diplomaat Jüri Trei. Foto: Rein Metspalu

Näituse avamisele olid palutud Peterburis resideeruva diplomaatilise korpuse, linna ja kultuuriseltside ning meedia esindajad. Peakonsul Jaanus Kirikmäe tervitusele avamisel järgnes diplomaat Jüri Trei sõnavõtt, kes andis lühiülevaade Jaan Poska elust ja tööst. Oma ettekandes rõhutas J. Trei meie esimese välisministri olulist rolli algusaastate Eesti välispoliitika kujundamisel, samuti sidemeid Venemaaga, aga eelkõige ajalugu kujundanud tööd Tartu rahulepingu sõlmimisel. Samuti sai käsitletud J. Poska varasemat tegevust Tallinna linna valitsemisel, Venemaa Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu komissarina ning tema suhtlemist Aleksander Kerenskiga. Seni paljudele avastamata valdkonnaks oli J. Poska tegevus ühiskondliku ja seltsielu organiseerijana Tallinnas. Üllatuseks oli teadmine, et J. Poska on eestindanud A. Puškini teose „Padaemand“.

Arder

Jaan Poska lapselapselapselaps laulja Helin-Mari Arder koos kitarrist Teet Raikiga konsulaadis esinemas. Taustal Jaan Poska näitus. Foto: Rein Metspalu

Muusikalist vaheldust pakkusid Jaan Poska lapselapselapselaps laulja Helin-Mari Arder koos kitarrist Teet Raikiga.

Külalistele jagati Tartu rahu teemalist venekeelset infomaterjali, hilisem tagasiside oli väga positiivne. Oldi huvitatud edaspidistest üritustest.

Peterburi peakonsulaat tähistab Eesti iseseisvuspäeva 21. veebruaril kontserdi ja vastuvõtuga Jaani kirikus. Kindlasti kujuneb huvitavaks ka EV 100 proloog. 8. aprillil, kui möödub sada aastat eestlaste rongkäigust Peterburis Eesti autonoomia toetuseks. Sündmuse tähistamiseks toimub rida üritusi, s. h esineb Jaani kirikus Eesti Rahvusmeeskoor ja avatakse selleteemaline näitus.

Oktoobri lõpul on oodata rahvusooper Estonia külalisetendusi Peterburis, mis on osaks ka Eesti EL nõukogu eesistumise/EV 100 kultuuriprogrammist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail