panelarrow

Eestlased tsiviilmissioonil afganistanis

Tarmo Miilits, Euroopa Liidu politseimissioon (EUPOL) Afganistanis asejuht

Tarmo Miilits

Tarmo Miilits

2007. aastal loodud Euroopa Liidu politseimissioon Afganistanis (EUPOL, European Union Police Mission in Afghanistan) on tegelenud Afganistani sisejulgeoleku struktuuride jälgimise, nõustamise ning väljaõppega. Missiooni eesmärk on olnud politseireformi raames välja arendada tõhusad ja jätkusuutlikud julgeolekujõud, mis on vastutavad Afganistani elanike ees, tegutsevad seaduslikes piirides ning austavad oma tegevusega inimõigusi.

Enne missioonile asumist töötasin Politsei- ja Piirivalveametis, kokku 28 aastat. See aeg on mulle andnud hindamatu kogemuse ja võimaluse aidata üles ehitada täiesti uus politseiorganisatsioon.

Alustasin EUPOL Afganistan missioonil 2013. aastal ja selle ajaga olen töötanud kolmel erineval ametikohal – EUPOL missiooni välikontorite juhina, politsei valdkonna juhina ja alates aprillist 2015 missiooni asejuhina.

Minu igapäevatööks oli missiooni juhtimise kõrval missiooni esindamine erinevatel kohtumistel ja nõupidamistel, korraldasin koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, tegin horisontaalset koostööd teiste missioonide ja saatkondadega Afganistanis ning nõustasin siseministeeriumi ministreid. Meie meeskond aitas arendada ja reformida sisejulgeoleku valdkonda. Püüdsime hoida tasakaalu terrorismiga võitlemise meetodite ja tsiviilpolitsei meetodite vahel.

Afganistani missioon oli raske missioon, eelkõige raske turvaolukorra tõttu. Missiooni tegi eriliseks aga rahvusvaheline ja multikultuurne meeskond, sest kõigil meeskonna liikmetel olid erinevad kogemused. Samuti oli palju lahendamata küsimusi ja väljakutseid. Kõik kogemused ja teadmised tuli koondada Euroopa Liidu ühiseks kogemuseks ning rakendada Afganistani kontekstis, kultuuriruumis ja töökeskkonnas, kus olid pidevad turvaohud ning korruptsioon igal tasandil.

Missiooni meeskonnal oli suur vastutus, sest iga liige esindas mitte ainult oma riiki, vaid kogu Euroopa Liitu. Kui midagi oleks läinud valesti, oleks kahjustatud kogu Euroopa Liidu maine. Meie eesmärk oli Euroopa Liidu lippu kõrgel hoida ja anda endast parim, et Afganistan riigina toimiks ja areneks. Afganistan peab meie missioonil töötamise tulemusena saama ise hakkama oma probleemidega tegelemisel, sh terrorism, narkootikumide tootmine ja migratsioon.

Tahan välja tuua eestlaste panuse missioonile, eestlased on missioonidel väga kõrgelt hinnatud eelkõige oma töökuse tõttu. EUPOL missioonil töötas lisaks minule veel Margus Kotter treeningkomponendis ja Jaanus Teearu turva- ja päästealal. Janek Laaneväliga, kes töötab samuti Afganistanis, NATO Resolute Support missioonil, suhtlesime tihedalt nii vabal ajal kui töö ajal. Olime üksteisele toeks ja tähistame koos tähtpäevi. Need väikesed hetked ja kaasmaalaste tugi on tegelikult igapäevaelus väga olulise tähtsusega.

Vasakult: Margus Kotter, Tarmo Miilits ja Jaanus Teearu

Vasakult: Margus Kotter, Tarmo Miilits ja Janek Laaneväli

Missioonil olles riskisime iga päev enda eludega, et Eestis oleks turvaline ja Afganistani probleemid ei jõuaks kunagi Eesti elanikeni.

14. novembril Kabulis toimunud EUPOL missiooni lõputseremoonial anti mulle Afganistani kõrgeim militaarorden, mida võib võrrelda Kotkaristi teenetemärgiga Eestis. Kõrgeima militaarordeniga tunnustab Afganistani president siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi valdkonnajuhte teenete eest Afganistanile. Minule sai see au osaks panuse eest Afganistani sisejulgeoleku valdkonna reformimises ja arendamises. Tunnustus toob alati kaasa väga positiivse emotsiooni ja ka tänuvõla kolleegide ees, sest missiooni saavutused on kõigi Euroopa Liidu 28 liikmesriigi hea meeskonnatöö tulemus.

Olen olnud missioonil kolm aastat. 31. detsembril 2016 lõppeb EUPOL Afganistani missiooni mandaat, mis tähendab mulle ja suurele osale teistele missiooni töötajatele tegevuse lõppemist Afganistanis ning naasmist oma kodudesse üle maailma.

Eesti tsiviileksperte on EUPOLi missioonil Afganistanis osalenud alates 2008. aastast kokku 11: Hannes Perk, Rainer Saggor, Emeri Põld, Siim Nemvalts, Jaan Helmdorf, Georg-Tomek Triškin, Pille Alaver, Jaanus Teearu, Priit Paju, Margus Kotter ja Tarmo Miilits.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail