panelarrow

Zikast ja mikrokefaaliast

Reigo Ginter

Eesti diplomaat Reigo Ginter kirjutab zikast ja mikrokefaaliast otse Brasiiliast koha pealt.

Reigo Ginter, Eesti saatkond Brasiilias, lauaülem-konsul

Viimastel nädalatel on palju poleemikat tekitanud uudised zika viirusest ja selle võimalikust seosest mikrokefaaliaga*.

Zika viirus on iseenesest üldjuhul suhteliselt ohutu viirus, mis 80%-le põdejatele märkamatult möödub ja ülejäänutele väikese palaviku ja nahapunetuse tekitab. Peamiseks paanika allikaks on olnud teooria, et kui zika läbi põdeda raseduse ajal, siis võib viirus väga tõsiselt kahjustada loodet ja põhjustada mikrokefaaliat.

Teooria peamiseks aluseks oli see, et samal ajal zika viiruse levikuga avastati ka Brasiilias mikrokefaalia juhtumite hüppeline kasv. Kuna nii Eesti, Brasiilia, kui ka rahvusvahelises meedias on avaldatud väga palju artikleid, kus on andmed olnud kas puudulikud või lausa valed, siis võtan kokku Brasiilia terviseministeeriumi viimased andmed zika ja mikrokefaalia osas, et veidi teemasse selgust tuua.

Brasiilia terviseministeeriumi poolt eelmise nädala reedel avaldatud viimased andmed annavad alust ettevaatlikuks optimismiks. Enamik raporteeritud mikrokefaaliakahtlustustest, mida on täiendavalt uuritud, on osutunud valehäireks ja vaid Kirde-Brasiilias on täheldatud mikrokefaalia kinnitatud juhtumite kasvu. Kogu ülejäänud riigis kasvu täheldatud pole.

Samuti näitavad uuringud, et puudub korrelatsioon zika juhtumite ja mikrokefaalia leviku osas. Osariigid, kus on kõige rohkem zikajuhtumeid, ei ole täheldanud siiamaani mingitki tõusu mikrokefaalia sageduse osas. Seda, et zika ei ole mikrokefaalia kasvu peamiseks põhjustajaks, viitab ka see, et kinnitatud mikrokefaalia juhtumitest 91,1% ei oma seost zikaga.

Millist infot täpsemalt Brasiilia terviseministeerium 12. veebruaril avaldas?

Brasiilia on seni täpsemalt uurinud 1227 mikrokefaaliakahtlustust, nendest 462 juhtumit kinnitati kui mikrokefaalia ning 765 puhul ei leidnud kahtlus kinnitust. Nendest 462-st kinnituse saanud mikrokefaaliajuhtumist esines 453 juhtumit Kirde-Brasiilias – see moodustab 43% seal regioonis kõigist uuritud kahtlustustest. Kogu ülejäänud riigis on kinnituse saanud vaid 9 juhtumit, mis omakorda moodustab vaid 5% uuritud kahtlustest. Vaid 41-l juhul 462-st kinnitatud mikrokefaalia juhtumeist on leitud ka seos zikaga, see näitab, et 91,1%-l mikrokefaaliajuhtumitest pole seost zikaga.

Kui võrrelda seda statistikat juba varem Brasiilia terviseministeeriumi poolt avaldatud statistikaga zika levikuga osariigiti, siis saab täheldada mitmeid huvitavaid seoseid. Esiteks, osariigid, kus zika levik on olnud kõige kõrgem – São Paulo ja Minas Gerais – pole siiani täheldatud mingitki tõusu mikrokefaalia juhtude osas. Teiseks, Kirde-Brasiilias oli eelmisel aastal hinnanguliselt ca 380 000 zikajuhtumit, ülejäänud Brasiilias aga hinnanguliselt ca 1,1 miljonit zikajuhtumit. Kirde-Brasiilias on olnud seega ca 3 korda vähem zikajuhtumeid võrreldes ülejäänud riigiga. Kirde-Brasiilias on samas siiani 50 korda rohkem kinnitatud mikrokefaaliajuhtumeid.

Lisaks Brasiilia Terviseministeeriumi ametlikele andmetele lisab kahtlusi zika rollist mikrokefaalia põhjustajana ka ametlik statistika teistest riikidest, kus on zika levik laiemalt kinnitatud. Colombias on siiani üle 5000 raseda naise, kellel on zika – mitte ühelgi nende loodetest pole siiani mikrokefaaliat täheldatud. Roheneemesaarte tervishoiuministeeriumi poolt möödunud nädalal avaldatud statistika kohaselt on siiani registreeritud 7325 zikajuhtumit. Aga jällegi, mitte ühelgi zikasse nakatunud raseda naise lootel pole täheldatud mikrokefaaliat.

Kogu eelnev statistika ei tõesta, et zika ei võiks mikrokefaaliat põhjustada. Küll aga on õnneks senised uuringud viitamas, et vähemalt praeguseni ei ole viirus kardetud määral seda tegemas. Kindlasti tasub panustada edasi ka zika-uuringutesse. Brasiilia oma 1,5 miljoni zikajuhtumiga annab suurepärase valimi, mille põhjal annab selle siiamaani väga vähe uuritud haiguse puhul lootuse, et tulevikus on selgem, kuidas see viirus täpsemalt tegutseb. Mikrokefaalia osas tuleb aga uurida ka muid võimalikke põhjustajaid. Lõppeks pole mikrokefaalia probleem ainuomane Brasiiliale, vaid seda esineb igal pool maailmas – ka seal, kus zikat pole kunagi olnud.

tabel

Brasiilia terviseministeeriumi andmed zika leviku kohta osariigiti.

Sama tabeli leiab (paikneb 12. leheküljel) pikemast ametlikust aruandest ka Brasiilia terviseministeeriumi kodulehelt

Vt ka Zika viiruse ja mikrokefaalia täpsemate uuringute viimased andmed (12.02.2016) Brasiilia terviseministeeriumi poolt

Vt ka Roheneemesaarte terviseministeeriumi viimane ametlik statistika zika ja mikrokefaalia kohta

Vt ka Colombia valitsuse teadaanne, et üle 5000 raseda naise riigis, ühtegi mikrokefaalia juhtumit hetkeseisuga pole.

* tuleneb kreekakeelsest sõnast κεφάλι, seega peaks kasutama terminit mikrokefaalia, mitte mikrotsefaalia, nagu siiani valdavalt meie meedias kasutatud on.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail