panelarrow

16. jaanuaril leevendas Euroopa Liit Iraani suhtes kehtestatud sanktsioone

Juuli Hiio – EL välis- ja julgeolekupoliitika büroo lauaülem

24095064659_3ef2b5585f_z

EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini ja Iraani välisminister Javad Zarif Viinis. Foto: EEAS

Mikk Rebane – Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ladina-Ameerika büroo lauaülem

Euroopa Liit lõpetas laupäeval (16. jaanuaril) Iraanile kehtestatud majanduslike ja finantssanktsioonide rakendamise. Vastav otsus tulenes Iraaniga 2015. aasta juulis kokkulepitud ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast, millega Iraan kohustus vähendama uraani rikastamise võimekust. Vastutasuna võtsid ÜRO Julgeolekunõukogu, USA ja Euroopa Liit kohustuseks leevendada sanktsioone juhul, kui leiab kinnitust leppe kohustuste täitma asumine Iraani poolt. 16. jaanuaril avaldaski Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) aruande, mis kinnitab Iraani poolsete kohustuste täitmist.

ÜRO Julgeolekunõukogu on alates 2006. aastast võtnud vastu mitu resolutsiooni, milles nõutakse Iraanilt uraani rikastamise lõpetamist. Veenmaks Iraani Julgeolekunõukogu nõudeid täitma, on Euroopa Liit Iraani suhtes kehtestanud mitmeid sanktsioone. 2013. aasta novembris jõudis USA, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ühendkuningriik EL ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetusel pikaajaliste läbirääkimiste tulemusel Iraaniga kokkuleppele, leidmaks Iraani tuumaküsimusele pikaajaline lahendus. Läks aega veel 18 kuud pingeliste läbirääkimiste saatel kokkuleppe üksikasjade üle kuni nimetatud riikide esindajate poolt allkirjastati ühine laiaulatuslik tegevuskava (14. juulil 2015).

Eesti seisukohalt on IAEA raporti avalikustamine ja sellele järgnenud sanktsioonide leevendused kahtlemata positiivne areng, kuna need näitavad pikaajaliste läbirääkimiste teel Iraaniga saavutatud kokkulepete paikapidavust. Kahtlemata on väga oluline ka edaspidi jälgida, et Iraan jätkab vastavalt tegevusplaanile oma kohustuste täiel määral rakendamist, kuna mitmeaastase tegevuskava elluviimine alles algas. Küll aga võib juba seni saavutatut pidada kinnituseks sellest, et diplomaatilised jõupingutused võivad tuua positiivseid tulemusi ka äärmiselt keerulistes rahvusvahelistes küsimustes.

Laupäeval jõustunud sanktsioonide leevendamine tähendab seda, et enam ei pea rakendama osasid Iraani tuumaprogrammi piiramiseks kehtestatud sanktsioone. Täpsemalt lõpetatakse finants-, pangandus- ja kindlustusvaldkonna tegevust piiravad meetmed, nafta- ja gaasisektori ning naftakeemiatoodete sektorile kehtestatud piirangud, laevanduse, laevaehituse ja transpordisektori piirangud ning kulla, väärismetallide, pangatähtede ja müntidega seotud piirangud. Lisaks leevendatakse metallide ja tarkvaraga seotud piiranguid ning lõpetatakse teatud isikute suhtes kehtestatud finantssanktsioon ja reisikeeld.

Sanktsioonide osalisest lõpetamisest hoolimata jääb kehtima relvaembargo ja tuumarelva kandesüsteemide arendamiseks mõeldud tehnoloogia embargo. Samuti on keelatud osutada eelnimetatuga seotud teenuseid. Teatud isikute suhtes tuleb ka edaspidi rakendada vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust, reisikeeldu ning keeldu osutada neile spetsiaalset finantssõnumiteenust (SWIFT). Samuti on vajalik eelnev pädeva asutuse luba tehingute tegemiseks metallide, grafiidi ja toor- või pooltoormetallidega ning teatud tarkvaraga.

Jõusse jäävad ka need piirangud, mille Euroopa Liit on Iraani suhtes kehtestanud tulenevalt inimõiguste rikkumisest. Sellega seoses jääb kehtima vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustus ning reisikeeld seoses teatud isikutega. Samuti tuleb ka edaspidi rakendada telekommunikatsiooni seiramise ja segamise seadmete ning siserepressioonideks kasutada võidava varustuse embargot ja seotud teenuste osutamise keeldu.

Ettevõtete abistamiseks on Euroopa Liit koostanud rakendusjuhise, kus selgitatakse, milliste piirangute rakendamine lõpetatakse ja millised piirangud jäävad kehtima. Ülevaate kõikidest Eestis rakendatavatest sanktsioonidest annab Euroopa välisteenistuse koostatud ülevaade.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail