panelarrow

Välisministeeriumi esindajad käisid külas Obinitsas ja Põlvamaal

DSC03376

Tsirgu ärasaatmise tseremoonial esitas tsirgu palvo Obinitsa linnapea Evar Riitsaar.

Avalike suhete osakond

7.-8. jaanuaril väisas välisministeeriumi delegatsioon Obinitsat ja Põlvamaad, et rääkida kohalike elanikega välispoliitikast ning vastata neid huvitavatele küsimustele, tutvustada välisministeeriumi tegemisi ning tihendada kontakte kohalikul tasandil.

Osalesime soome-ugri kultuuripealinna tiitli üleandmise tseremoonial, külastasime Koidula piiripunkti ja kohtusime Põlvamaa elanikega. Lõuna-Eesti tervitas meid küll lume ja krõbedate külmakraadidega, aga vastuvõtjate soojas külalislahkuses jäi talvekülm märkamatuks.

Setomaa küla Obinitsa oli 2015. aastal soome-ugri kultuuripealinn. Soome-ugri kultuuripealinna sisu ja põhiidee on soome-ugri identiteedi teadvustamine, küla kui soome-ugri elulaadi osa väärtustamine ja rahvuspiirkondade arengu hoogustamine. Maailmas on 25 miljonit soome-ugrilast, kuid oma riik on vaid Eestil, Soomel ja Ungaril.

DSC03401

Pidulikul tseremoonial kõlas seto hümn.

Obinitsa kultuuripealinnaks olemine ei tähendanud mitte ainult Obinitsa, vaid Setomaa, Eesti ja kõigi soome-ugri rahvaste kultuuri tutvustamist maailmale. Soome-ugri kultuurisüdameks olemisega sai Obinitsa veel suuremaks, tuntumaks ja armastatumaks.

Välisministeerium aitas soome-ugri kultuuripealinna initsiatiivi rahvusvahelisele tutvustamisele ka omalt poolt kaasa. 2015. aasta septembris korraldas Eesti alaline esindus Genfis koostöös ÜRO Põlisrahvaste Foorumi ja Põlisrahvaste Ekspertmehhanismi esindajatega Inimõiguste Nõukogu 30. istungjärgu raames kõrvalürituse „Põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamine – soome-ugri kultuuripealinnade kogemus“.

DSC03413

Seto Kuningriigi ülemsootska Jane Vabarna tänas kultuuripealinna korraldajaid. Pildil võtab tänukirja vastu kultuuripealinna kommunikatsioonijuht Annela Laaneots.

Eesti diplomaadid Venemaal külastavad regulaarselt soome-ugri alasid, kohtuvad ja peavad sidet soome-ugri rahvaste esindajatega. Eesti konsulid Venemaal aitavad kaasa hõimurahvaste vahelisele piiriülesele kultuurikoostööle ning jälgivad, et viisade saamine soome-ugri rahvaste esindajatele oleks võimalikult sujuv.

DSC03430

Ülemsootska tunnustas tänukirjaga Triin Partsi, Eesti konsulaartalituse juhatajat Pihkvas.

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ütles oma tervituses, et Eesti kohuseks on teha palju enam soome-ugri keelte ja kultuuride kestmiseks, kui neid vaid talletada ja säilitada, rahvaste säilimise ja edenemise tagab ajaga kaasas käimine ning oma kultuuride edendamine.

DSC03456

Vabariigi President.

Soome-ugri kultuuripealinna valikul on oluliseks kriteeriumiks kogukondlik algatus ja kohaliku omavalitsuse kaasatus. Seto kogukonnale oli kultuuripealinnaks olemine kindlasti proovilepanek, kuid erinevate põlvkondade koostöös tulid nad sellega väärikalt toime. Obinitsas toimus üle 50 kultuuriürituse ning Seto kogukond võõrustas aasta jooksul enam kui 20 000 inimest.

DSC03458

Seto kogukonna ühtsust kinnitas tseremoonia jälgijate arvukus.

Põlisrahvaste õiguste kaitse on üks Eesti inimõiguste prioriteete. Eesti toetab järjepidevalt ÜRO Põlisrahvaste fondi ja ÜRO Põlisrahvaste foorumi tegevust, aitamaks kaasa põlisrahvaste keelte, kultuuripärandi ja identiteedi säilimisele. Oleme korduvalt tõstatanud põlisrahvastega soetud teemasid ja murekohti rahvusvahelisel areenil. Välisministeerium tunnustab Obinitsat soome-ugri kultuuripealinna eduka läbi viimise eest. Oma sõnavõtus ütles välisminister, et Setomaa olemasolemisse suhtutakse mõnikord liiga enesestmõistetavalt, saamata aru, et kultuuripärandi hoidmine nõuab tegelikult palju pühendumist.

DSC03504

Välisminister Marina Kaljurand tänab Obinitsat.

DSC03510

Välisministeeriumi kingituse Petseri Seto Majale võttis vastu Setomaa Valdade Liidu esimees Margus Timmo.

Obinitsa andis kultuuripealinna aujärje üle Ungarile. 2016. aastal on soome-ugri kultuuripealinnaks Iszkaszentgyörgy küla ja Veszpremi linn.

DSC03541

Ungari delegatsioon ja soome-ugri sümbollind Tsirk.

Visiidi teisel päeval oli delegatsiooni kavas osalemine soome-ugri külade foorumil, Koidula piiripunkti külastus ning kohtumised Põlva maavanema Ulla Preedeni ja Põlvamaa elanikega.

Hommik Võrumaal

Karge talvehommik Võrumaal.

Soome-ugri koostöö aluseks on järjepidevus ja kaasamine. Obinitsa kultuuripealinnast kasvas välja uus algatus – soome-ugri külade foorum, mille eesmärgiks on arutada külakogukondade olukorda ja koostöövõimalusi.

DSC03551

Soome-ugri külade foorumi algust oodates oli natuke aega ülemsootskaga mõtteid vahetada.

DSC03578

Soome-ugri külade foorumil „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõud“ räägiti üksteisele lugusid, et ideid jagada ning kogemusi vahetada. Tänasel päeval on põletavaimaks küsimuseks, kuidas noori inimesi maale tagasi tuua, sest küla on elu kandmise alus.

Obinitsast sõitsime edasi Koidula piiripunkti, kus politsei- ja piirivalveameti ning maksu- ja tolliameti ametnikud andsid ülevaate oma tööst.

DSC03587

Saabumine Koidula piiripunkti.

DSC03604

Koidula piiripunktis.

Hoolimata karmist talveilmast tulid Põlvamaa elanikud meiega kohtuma nii Räpinas kui ka Põlvas. Huvipakkuvaimad teemad, mille kohta hulgaliselt küsimusi esitati, olid näiteks piirileping ja viisaküsimused, suhted Venemaaga, Ukrainas toimuv aga ka terrorismiohud ning kõik rändekriisi ja pagulastega seonduv.

DSC03638

Kohtumine Räpinas.

DSC03653

Kohtumine Põlvas.

Välisminister Marina Kaljurand ütles visiidi kokkuvõtteks, et välispoliitilised teemad huvitavad inimesi järjest rohkem, välispoliitika on üha enam tulnud meie eludesse ning seetõttu ongi oluline tulla inimestega kohtuma ja otse rääkima neid huvitavatel teemadel.

Sarnaseid visiite on välisministeeriumil plaanis edaspidi korraldada ka teistesse maakondadesse.

Vaata visiidi kohta ka Kanal 2 videot.

Vaata videot soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpetamise kohta:

FacebooktwittermailFacebooktwittermail