panelarrow

Venemaal resideeruvate Eesti, Soome ja Ungari saadikute visiit Karjalasse

Kohtumine Karjala juhiga

Mälestuskivi hukatud eestastele Sandarmohhis. Paremal suursaadik Jüri Luik.

Regina Palandi-Paju, pressidiplomaat Eesti saatkonnas Moskvas

5.-8. juulini toimus kolme Venemaal resideeruva soome-ugri saadiku ühisvisiit Karjalasse. Eesti, Soome ja Ungari saadikud tutvusid karjalaste, vepsade, ingeri-soomlaste ja teiste soome-ugri esindajate tegevuse, omakeelse kultuuri ning haridusvõimalustega, samuti perioodikaga.

Saadikud kohtusid nii kultuuriseltside ja noorteühenduste liikmete kui ka kohaliku administratsiooni esindajatega (sh vabariigi juhi ja ministritega), et saada terviklikum pilt soome-ugri rahvaste olukorrast ning tulevikuplaanidest Karjalas. Suursaadik Jüri Luik rõhutas kohtumistel, et: “soome-ugri rahvad on põlisrahvad, kelle omakeelne kultuur nõuab igakülgset toetust ning tähelepanu kohalikelt võimudelt. Samuti on oluline rahvusrühmadel enestel hoida keelt elavana, kaasajastada selle kasutusvõimalusi”.

Saadikud külastasid Prjaža (Prääsä) rajooni, kus karjalaste osakaal on üle kolmandiku sealsest rahvastikust. Tutvuti karjala traditsioonilise külakultuuriga Kinermas ning turismivõimalustega. Kohalike karjalaste eestvedamisel on Vedlozero (Vieljärvi) külas valmimas karjala keele keskus. Kuigi hoone pole veel päris valmis, käib juba huvitegevus, maja on rahvast täis ning eestvedajad rõhutavad, et maja peab elama, inimesi kaasama ning ei tohi muutuda pelgalt muuseumiks.

Suursaadik Luik kohtus ka Karjala Eesti sõprusühendusega “Kolle” (“Очаг”), et anda neile üle tänukiri senise tegevuse eest eesti kultuuri tutvustamisel piirkonnas. Ühendust juhib tegus ja kena eesti keelt kõnelev Jelena Rjabikova ning liikmeid on 30 ringis. Ühingu üks viimaseid projekte on “Muuseum kohvris”, mille eesmärk on eelkõige koolilastele Eestit tutvustada. Iga kohver täidetakse Eesti teemalise sisuga: raamatute, fotode, käsitöö ning muu põnevaga. Projekt on olnud populaarne.

"Muuseum kohvris"Visiidi raames kõneldi ka kahepoolsest koostööst. Karjala kultuuriminister tänas Eestit laulupeo läbiviimise kogemuse tutvustamise eest: nende delegatsioon viibis  MTÜ Fenno-Ugria Asutuse kutsel Eestis märtsis, et saada teadmisi laulupeo korraldamisest. Karjala laulupidu toimus juuli algul Sortavalas. Karjala pealinna Petrozavodski (Petroskoi) meer Galina Širšina rääkis rõõmuga tegusatest suhetest ja koostööst Narvaga. Saadik Luik kõneles kohtumistel Karjala vabariigi juhi Aleksandr Hudilaineni ja linnapeaga Eesti e-teenustest ja IKT alasest kogemusest, mida võiksime jagada ka Karjalaga.

Saadikud kohtusid ka kohaliku opositsiooni esindajatega Jabloko ning Parnassi parteist, et saada ülevaade nende tegevusest ning kuulata nägemust piirkonna arengutest.

Kolme riigi saadikud käisid Sandarmohhis, kus aastatel 1937-1938 hukati ametlikel andmetel vähemalt 8500 poliitrepresseeritut, tegelik arv on teadmata, kuid kindlasti suurem. 1997. aastal avati neile mälestuskivi. 2007. aastal avati kohaliku eesti ühingu initsiatiivil ning Eesti riigi toel eraldi mälestuskivi seal hukatud eestlastele. Saadikud asetasid ühispärja hukkunute mälestuseks. Suursaadik Luik asetas pärja hukatud eestlaste memoriaalkivile ning saadikud langetasid pead leinaminutiks.

Soome-ugri saadikute ühisvisiidid soome-ugri asualadesse Venemaal on saanud traditsiooniks. Järgmine visiit mõnda teise piirkonda on kavas järgmisel aastal.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail