panelarrow

Internetivabaduse koalitsioon seismas vaba ja turvalise interneti eest

Lukk Focil

Suursaadik Toomas Lukk (paremalt esimene) osalemas sel aastal FOC konverentsil Ulaanbaataris paneelis ” Towards shared understanding to realize a free and secure internet for all”.

Toomas Lukk, EV suursaadik Hiinas, kaasakrediteering Mongoolias

Meenub 90ndate aastate alguse Eesti ja esimene internetikogemus, kui tekkis võimalus arvutisse internet saada. Selleks tuli arvutisse paigaldada lisakaart, mis võttis arvutiinseneridel toona nädalapäevad aega, enne kui arvutit uuesti kasutada sai. Kuna tolle aja arvutid olid võrreldes täna kasutatavatega tunduvalt aeglasemad, siis lõppes netis surfamine tihtilugu arvutivõrgu „kokku jooksmisega“. Tundus, et uudne süsteem ei tööta ja nõnda jäi interneti kasutamine lühiajaliselt soiku. Kuid üsna pea hakkas internet üha laiemalt levima ja sealtmaalt enam tagasiteed ei olnud. Täna on Internet iseenesest mõistetav meedium – virtuaalmaailm on saanud igapäevase elu lahutamatuks osaks ning interneti kasutamise õigus on muutunud universaalsete inimõiguste ühisosaks.

Internetist on kujunenud võimas eneseväljenduse ja mõtteavalduse keskkond. Ennekõike teeb see muret autoritaarsetele riikidele, kes näevad internetis „vaba mikrofoni“, mille kaudu levib vaba mõte ning mida erinevad ühiskonnagrupid kasutavad kodanikuõiguste ja poliitiliste vabaduste eeskõnelemise meediumina. Internetis nähakse ohtu ka riikide julgeolekule ja sotsiaalsele stabiilsusele, mistõttu kaaluvad mitmed riigid, mh tuntud demokraatiad, kas Interneti kasutamist piiravate seaduste vastuvõtmist, julgeolekuorganitele eriõiguste andmist või lihtsalt blokeeritakse interneti kasutamise- ja leviku võimalusi.

Põhjus külastada Mongooliat seisnes Internetivabaduse koalitsiooni (Freedom Online Coalition, FOC) järjekorras viienda konverentsi toimumises 4.-5. mail, Ulaanbaataris. Pärast Tallinna kohtumist 2014. aasta mais kandus FOC riikide konverents esmakordselt Aasiasse. Sõltumatu järelevalve-organisatsiooni Freedom House hinnangul on just Aasia-Vaikse ookeani piirkond see, kus viimaste aastate jooksul on seoses kodanikeõiguste ja poliitiliste vabaduste laienemisega toimunud kõige positiivsemad muutused. Vaatamata sellele, et piirkonna suurimas riigis Hiinas elab internetivabaduse mõistes üle poole maakera elanikkonnast mitte vabas keskkonnas, ja rääkimata Põhja-Koreast – maailma kõige kinnisemast riigist.

käed

Internetist on kujunenud võimas eneseväljenduse ja mõtteavalduse keskkond. Ennekõike teeb see muret autoritaarsetele riikidele, kes näevad internetis „vaba mikrofoni“, mille kaudu levib vaba sõna ja mõte.

Seetõttu tuleb internetivabadust toetava kogukonna laienemise kiirust ja ulatust – Euroopast Aasiani ja Aafrikast Lõuna-Ameerikani – hinnata. FOCi töös osaleb täna 26 riiki, kellega viimastena liitusid Austraalia, Leedu ja Norra. FOCi liikmed toetavad interneti vaba kättesaadavust ja sõnavabaduse kasutusõigust kõigile, mis lähtub lihtsast põhimõttest – internetis leviv info peaks olema selline, mida ka trükimeedia avaldamiskõlbulikuks peab.

Eesti oli konverentsil väärikalt ja mitmekülgselt esindatud. Delegatsiooni juhtis välisministeeriumi asekantsler Mart Laanemäe, kes konverentsi avamisel sai sõna kohe peale Mongoolia presidenti ning kes kõneles veel interneti tulevikku käsitlevas paneelarutelus teisel päeval. Mitmed Eesti delegatsiooni liikmed nõustasid aga Mongoolia partnereid terve aasta vältel ja aitasid Ulaanbaatari konverentsi, tuginedes Tallinna konverentsi korraldamise kogemustele, ette valmistada.

FOC Lanemae

Konverentsil esines välisministeeriumi asekantsler Mart Laanemäe, kes avamisel sai sõna kohe peale Mongoolia presidenti.

Viimase 25 aasta jooksul on Internet ja sidetehnika teinud läbi tohutu arengu, mis on mõjutanud ka Mongooliat. President Tsakhiagiin Elbegdorji puudutas konverentsi avakõnes mitte ainult neid raskusi, mida omal ajal tuli telefoniside piiratuse tõttu läbi teha, rääkimata välismaale helistamisest, vaid ta näitlikustas toimunud arengut ka visuaalselt, tõstes lauale paarikümne aasta taguse telliskivisuuruse mobiiltelefoni. Täna on ligi kolme miljonilise elanikkonnaga riigis viis miljonit mobiiltelefoni ja aastakümnete tagused helistamisraskused unustuse hõlma vajunud. Nii asuvad tänapäeval paljud teenused mongolite jaoks, piltlikult öeldes, telefonikõne kaugusel. Selleks, et veelgi parandada Mongoolia hajuasustusega elanikkonna teenuste kasutamise võimalusi soovib valitsus katta Mongoolia üleriigilise internetivõrguga.

Konverentsi toimumise olulisust Mongooliale rõhutas presidendi, parlamendi esimehe ja välisministri osalus, kes ka kõik sõnavõtuga esinesid. Neljasajast konverentsile registreerunust osales umbes kolmsada inimest – sh riigiametnikud, diplomaadid, eksperdid, ajakirjanikud, mõttekodade, mittetulundusühingute ja teiste valdkondade esindajad.

Mongoolia internetileviku ja internetiteenuste laiendamise ambitsioon on suur. Mis puudutab Mongoolia internetivabaduse taset, mille kohta eraldi uuringuid tehtud ei ole, siis on see tavakasutaja seisukohast lähtuvalt pigem vaba. Internetivabaduse koalitsiooni esindajate peamine mure seisneb Mongoolia hägusa sõnastusega nn Laimuseaduses.
Tänavune FOC oli omaala ekspertide- ja mitte kõrge poliitilise profiiliga esindajate konverents, mille kandvateks teemadeks olid vaba ja turvaline Internet, digitaalareng, avatus ja privaatsus. Konverentsi äärealadel toimusid kümned sisukad töögrupid, mida kinnitas rohke osavõtt ja elav diskussioon.

Konverentsi logo .jpg. Teiste formaatide jaoks pöördu: Piret Urb või Eva-Maria Liimets.

Tallinnas 28.-29. aprillil 2014 toimunud FOC konverentsi logo.

Konverentsil osalenud riigid otsustasid jätkuvalt hoida oma päevakorras kõrgel, edendada ja kaitsta väljendusvabadust virtuaalmaailmas, jäädes truuks koalitsiooni loomisdeklaratsioonile 2011 aastast, juhindudes möödunud aastal Tallinna konverentsil „Tallinna Agenda“ nime all vastu võetud internetivabaduse säilitamise põhiprintsiipidest.

Jätkatakse Tallinna konverentsiks kõigi internetivalitsemisse kaasatud osapoolte ühistööna valminud põhimõtete dokumendi rakendamist. Muuhulgas tervitati koalitsiooniga viimase aasta jooksul liitunud riike ning kinnitati FOCi avatust maailma eri paigust samu väärtusi kandvatele ja internetivabadust üheskoos edendada soovivate uute liikmete liitumisele.
Järgmise Internetivabaduse koalitsiooni riikide konverentsi korraldajamaa ei ole veel selgunud, kuid läbirääkimised viitavad sellele, et konverents kandub üle uuele mandrile. FOCi konverentsigeograafia näitab internetivabadusega seotud teemade üleilmastumist ja puudutab seega kõiki maailma nurki.

Hispaania kirjanik Carlos Ruiz Zafón on lugemise kohta öelnud, et „see on varjude maailm ja salapära, mis on harvaesinev hüve“. Internet on oma elujõulisust tõestanud, kuid täna tuleb seista interneti kui hüve eest, mida saaksid kasutada võimalikult paljud. Ilmselgelt peidab internet endas riske, millest rohkem tuleb hinnata vabadusi, mida internet võimaldab.

Vaba ja turvaline internet ongi see, mille eest FOCi riigid, sh Eesti seisavad ja mida väärtustavad.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail