panelarrow

Kuus kuud prantsuse diplomaatia koridorides

IMG_1662

Kadi Metsandi oli pool aastat Prantsuse välisministeeriumi teenistuses

Kadi Metsandi, Eesti saatkonna lauaülem Pariisis

Riikidevaheliste suhete tihendamise ja teineteise parema mõistmises eesmärgil saadetakse aeg-ajalt ühe riigi diplomaat teise riigi välisministeeriumi teenistusse. Enne Pariisi Eesti saatkonda tööle asumist õnnestus minulgi seda kogeda ja pooleks aastaks astuda Prantsuse välisministeeriumi diplomaadi kingadesse.

Töötasin Prantsuse välisministeeriumis globaliseerumise, arengu ja partnerluse direktoraadi arengupoliitika osakonna strateegiabüroos. Minu valdkonnaks oli poliitikate sidusus arengueesmärkidega EL, ÜRO ja OECD kontekstis. Poliitikate sidusus kui teema on üha enam aktuaalsust võitnud. See on prioriteedina laual nii uuel Euroopa Liidu arenguvolinikul kui ka OECD peasekretäril. Ka ÜROs räägitakse sellest üha enam seoses uute kestva arengu eesmärkide ning peagi toimuva üleilmse kliimakonverentsiga, mis leiab aset selle aasta detsembris Pariisis.

Poliitikate sidususe eesmärgiks on see, et kõik erinevad poliitikad (kaubandus, põllumajandus, keskkond, maksundus vms.) oleksid omavahel kooskõlas ja suunatud riigi arengule ning vaesuse vähendamisele. On aru saadud, et võimalikult paljude poliitikate parem omavaheline sünergia ja sidustamine muudab kogu riigi arengu tõhusamaks ja ühtlasi aitab ka raha kokku hoida.
Minu ülesandeks oli kaardistada Prantsusmaa senine tegevus poliitikate sidususe teemal, teha ettepanekud edasiseks ning panustada ka konkreetsete tegevuste rakendamisse.

Igapäeva töö hulka kuulus näiteks ka panustamine Prantsusmaa seisukohapaberitesse seoses erinevate Euroopa Liidu ja ÜRO dokumentidega. Lisaks esindasin Prantsusmaad Euroopa Liidu ja OECD poliitikate sidusust puudutavatel kohtumistel. Meenub seik, kui esimest korda läksin OECD kohtumisele ja intertsist tahtsin istuda Eesti sildi taha. Viimasel hetkel meenus, et siiski esindan antud momendil teist riiki ja kiirelt suundusin õige sildi taha. Kuna Prantsuse ja Eesti seisukohad on antud temaatikas üsna sarnased, oli üsna kerge Prantsusmaa nimel ka sõna võtta.

maja

Prantsusmaa välisministeerium on jaotatud üle Pariisi viide erinevasse majja, lisaks Nante linnas nelja hoonesse. Pildil Pariisi viieteistkümnendas linnajaos asuv hoone, milles asus kunagi Prantsusmaa rahvuslik trükikoda.

Teatavasti on Prantsusmaa välisministeeriumis kordi rohkem inimesi tööl kui Eestis ning nad on seetõttu jaotatud üle Pariisi viide erinevasse majja, lisaks Nante linnas nelja hoonesse. Mina töötasin Pariisi viieteistkümnendas linnajaos asuvas endises Prantsusmaa rahvusliku trükikoja majas. Igal hommikul metrooga tööle minnes ületasin ajaloolise Bir Hakimi silla (metroo asub silla teisel tasandil auto-ja jalakäijate silla peal), millelt oli imeline vaade linnale, seal hulgas Eiffeli tornile ja Montmartrile.

Seitsmeteist aastase välisministeeriumi teenistuskogemuse najal oli väga huvitav näha prantsuse diplomaatia köögipoolt, eriti seda, kuidas kujunevad otsused. Üks erinevus Eestiga on kindlasti see, et kui meil kasutatakse palju vaid e-maili teel suhtlust, siis siin on oluline ikkagi isiklik kontakt ja infovahetus näost näkku. Koridorivestlused ja mõnele tunduv niisama lobisemine on tegelikult olulised töövahendid ning seda peaks Eesti kindlasti silmas pidama ka tulevase EL eesistumisega seoses.

Üks kindel erinevus Eestiga on ka lõunapausi austamine. Kui Eestis haaratakse kiirelt midagi hamba alla ja tihti süüakse isegi arvuti taga, siis prantsuse välisministeeriumis on lõuna ajal toad tühjad. Sellele aitab kaasa ka välisminsiteeriumi hoones asuv söökla, kus üsna soodsa hinnaga korralikult söönuks saab. Kolmekäigulise menüü hind on kindlaks määratud ja proportsioonis palga suurusega: need, kes teenivad rohkem, peavad sama söögi eest ka rohkem maksma. Peale sööki minnakse kohvibaari sappa ja alles siis tagasi töölaua taha.

Eestist teatakse üldiselt vähe, mis ei olnud eriti üllatav. Kui meist midagi teatakse, siis seda, et oleme IT riik ja üsna efektiivne. Kolleegidele sai jagatud ka Eesti teemalisi brošüüre, loodetavasti mõni neist tuleb ka Eestiga tutvuma.

Pooleaastase töötamise ajal sain väga hea keelepraktika ja parema tunnetuse kogu Prantsuse välisministeeriumi süsteemi toimimise iseärasustest, mis kergendab kindlasti sisseelamist ja tööd saatkonnas.

Soovitan ka teistele kolleegidele minna vahepeal kaema teiste riikide diplomaatia köögipoolt, kui selleks võimalus tekib – te ei kahetse!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail