panelarrow

Juriidilise osakonna seminar „Euroopa Liidu välispädevused“

veeb algas 035

Seminaril osalejad said kohvipausi ajal uudistada Tartu rahulepingu teemalist näitust välisministeeriumi fuajees

Kristi Kraavi-Käerdi, Euroopa Liidu õiguse büroo direktor

Esmaspäeval, 9. veebruaril korraldatud seminariga „External Competensies of the European Union“ (Euroopa Liidu välispädevused) tähistasid Välisministeerium ja Riigikantselei 2. veebruaril 1920. aastal Eesti Vabariigi ning Nõukogude Venemaa poolt allkirjastatud Tartu Rahu lepingu 95. aastapäeva.

Selle Eesti rahva ning riikluse ajaloos olulise ning mitmetähendusliku lepingu, mida peetakse muuhulgas Eesti Vabariigi esimeseks välislepinguks, sõlmimise aastapäeval tähistab oma sünnipäeva muuhulgas ka Välisministeeriumi juriidiline osakond.

Ettekandjatena astusid seminaril üles Euroopa Komisjoni õigusteenistuse liige pr Sara Pardo Quintillan, Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistuse liige pr Emer Finnegan ja Euroopa Kohtu liige kohtujurist hr Maciej Szpunar.

Seminari ettekanded keskendusid Euroopa Liidu välispädevuse tekkimisele, selle liigile ning praktilistele küsimustele, mis tõusetuvad välislepingute sõlmimisel liidu ja tema liikmesriikide poolt kolmandate riikidega. Seminari põnevaimateks hetkedeks kujunesid kahtlemata ettekandjate juhtumianalüüsid, mis võimaldasid aimu saada nii Euroopa Liidu välispädevustega seotud küsimuste dünaamilisusest ning keerukust kui ka vajadusest teha lojaalset koostööd Euroopa Liidu institutsioonidel omavahel kui ka liikmesriikidega.

Seminaril käsiteletud teemade aktuaalsust ning olulisust Eesti riigiametnike jaoks näitas rohke osalejate arv – seminarile registreerus 70 avalikku teenistujat erinevatest ministeeriumitest ja riigiasutustest.

Kokkvõtteks sobivad hästi pr Emer Finnigani ettekannet sisse juhatanud hiina laste tõdemus koolivaheajale minekul: „Kui me ka targemaks ei saanud, siis oskame vähemalt keerulisemate asjade kohta küsida“.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail