panelarrow

Mitmekülgne Eesti diplomaatia

141202KatharinaSchiffl-7225

Loo autor, suursaadik Viinis Eve-Külli Kala ja
saatkonna diplomaat Kristel Keerma

Riho Kruuv, julgeolekupoliitika- ja relvastuskontrolli büroo diplomaat

Wassenaari kokkuleppe organisatsiooni Eesti eesistumine 2014. aastal

2-3. detsembril toimus Viinis Wassenaari kokkuleppe organisatsiooni (WA) plenaarkohtumine, mida juhatas Eve-Külli Kala, Eesti suursaadik Austrias ja alaline esindaja rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis.

Aset leidnud kohtumine tõmbas sisuliselt kokku Eesti aastapikkuse WA eesistumise. Kuigi plenaaristungi eesistumise puhul ei ole tegemist nii mastaapse ettevõtmisega nagu Euroopa Liidu eesistumine, oli see väikesele Eestile ja meie välisteenistusele (eriti Eesti saatkonnale Viinis) tõsiseks väljakutseks.

Vaatamata nimetusele ei tähenda WA plenaaristungi eesistumine ainult paaripäevase kohtumise juhatamist. Aasta lõpus toimuv istung on pigem terve aasta kestnud töö kulminatsiooniks. Sellele on eelnenud pikaajaline nüansirikas sisuline töö organisatsiooni töö koordineerimisel, erinevate kohtumiste juhtimisel ja arutelude suunamisel ning kogu organisatsiooni tegevuse tutvustamisel välismaailmale (erinevad riigid ja teised rahvusvahelised organisatsioonid). 2014. aasta töö ja plenaaristungi tulemuste tutvustamist jätkub meil veel ka 2015. aasta algusesse, mil Eesti annab eesistumise üle Hispaaniale. Kuna osalisriigid juhivad WA plenaari kordamööda nö rotatsiooni korras, avaneb eeldusel, et vahepeal ei võta organisatsioon vastu uusi liikmeid, Eestil järgmine võimalus seda rolli täita alles 41 aasta pärast!

141202KatharinaSchiffl-7169

Suursaadik Eve-Külli Kala
eesistujana plenaarkohtumist juhatamas

WA puhul on tegemist rahvusvahelise julgeoleku tagamisse panustava organisatsiooniga (üks viiest rahvusvahelisest ekspordikontrolli režiimist), mis tegeleb tavarelvastuse ja sellega seotud kahesuguse kasutusega kaupade ning tehnoloogiate ekspordikontrolli küsimustega. Ennekõike üritatakse organisatsiooni osalisriikide poolt vältida rahvusvahelist või regionaalset stabiilsust ja julgeolekut ohustavat tavarelvastuse kuhjumist.

Võttes arvesse globaalse ja regionaalse julgeoleku üsna habrast seisu, on selle organisatsiooni tegevust raske üle tähtsustada. Kuigi massihävitusrelvad on oma hävituspotentsiaalilt tavarelvastusest ohtlikumad, toob just viimaste kasutamine maailma eri piirkondades igal aastal kaasa tuhandete kui mitte miljonite inimeste hukkumise, invaliidistumise või kodutuks jäämise. Kahjuks oleme selliseid ilminguid 2014. aastal näinud ka meie lähiregioonis.

Selles, et tundlike kaupade ebastabiilsust tekitavat ja julgeolekut ohustavat eksporti tuleb piirata ning millised kaubad tuleks antud kontekstis tundlikeks lugeda, pole üldiselt raske kokku leppida. Ka 2014 aastal värskendati vastavaid kontrollnimekirju, mille alusel rahvuslikud ekspordikontrolliorganisatsioonid oma igapäevast tööd teevad. Ühise mõistmise saavutamine aga selles, kus lõpevad riikide, ÜRO Harta artiklis 51 sätestatule tuginevad, enesekaitse eesmärgil teostatud relvahanked ning kust algab ebastabiilsust tekitav relvastuse kuhjumine, on juba oluliselt keerulisem. Ka äsja lõppenud WA plenaarkohtumine näitas, et täielikku üksmeelt selles küsimuses osalisriikide hulgas ei ole. Positiivne on see, et ühise mõistmise poole siiski püüeldakse ning ka Eesti hääl on nendes aruteludes kuulda.

141202KatharinaSchiffl-7094 (1)

Plenaarkohtumisel osalesid kõigi 41 liikmesriigi esindajad

Kuna Eesti WA plenaari eesistumine sattus aastale, mil möödub 10 aastat meie liitumisest selle organisatsiooniga, pakkus suursaadik Kala istungi eelõhtul esindusliku vastuvõtu. Vastuvõtul musitseerisid Olav Ehala ja Lembit Saarsalu tehes oma suurepärase esitusega tõsiste teemade arutelud oluliseks meeldivamaks. Öeldakse ju, et kui muusad räägivad, siis kahurid vaikivad…

Plenaarkohtumise tulemusi kajastav eesistuja avaldus toob välja olulisemad WA saavutused 2014. aastal.

WA eesmärkidest ja tegevusest annab täpsema ülevaate organisatsiooni koduleht.

Vaata ka välisministeeriumi samateemalist pressiteadet ja fotoalbumit.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail