panelarrow

Välisministeeriumi 2015. aasta eelarvest

Tõnis Saar

Tõnis Saar

Tõnis Saar, Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler

2015.a. riigieelarve on hetkel Riigikogus menetluses. Välisministeeriumi väljavaated on rahuldavad. Võrreldes käesoleva aastaga ennustame majanduskuludes vähenemist 0,5 mln euro võrra, kuid samas on lootust, et kuna valitsus otsustas üldise palgatõusu 3%, siis personali eelarve pisut suureneb. Majanduskulude koomale tõmbamine on mõneti põhjendatud, kuna 2015.a. ei ole me planeerinud hetkel ühtegi suuremahulist konverentsi nagu Internetivabaduse koalitsiooni (FOC) või Eesti aukonsulite konverents käesoleval aastal. Ka Läänemere aasta eesistumised on lõpule jõudmas. Kulusid peame aga optimeerima endiselt, kuna meie taotlusi kasvava inflatsiooniga võitlemisel välisesindustes ei rahuldatud ja see tuleb katta sisemiste ressursside arvelt. Seega on veelgi olulisem lähtuda põhimõttest – uusi asju saab teha vaid siis kui midagi selle asemel tegemata jätta.

Rahaliselt on vähenenud ka investeeringute eelarve. Käesolevaks aastaks eraldati meile suurem summa Londoni esinduse hoone rekonstrueerimiseks, kuid järgmisel aastal on meil võimalus tegeleda rahaliselt vähem mahukate, kuid aeganõudvate töödega, mis on seotud Moskva ning EL esinduse hoonete rekonstrueerimise planeerimisega. Ainus oluline kasv (2,1 mln eurot) on Välisministeeriumi 2015.a. eelarves hetkel planeeritud arengukoostöö eelarvesse, mis arvestades meie rahvusvaheliselt võetud kohustusi ei ulatu veel soovitud eesmärgini, kuid on igati tervitatav.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail