panelarrow

Majandus- ja konsulaarametnike seminar Tallinnas

Taavi Kotka

Ametnikele tutvustati ka e-residentsuse projekti.
Idee põhiautoriks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka

Kersti Luha ja Merle Järv, EV Suursaatkond Madriidis

6.-10. oktoobril kohtusid Tallinnas Eesti majandusdiplomaadid ja konsulid, et arutada kuidas oma töiseid eesmärke paremini täita ning vahetada selleks vajalikku infot. Sellised kohtumised toimuvad välisministeeriumis traditsiooniliselt igal teisel aastal.

Meie alustasime uue meeskonnana Madriidis paari kuu eest – augustis. Seetõttu olime sügisvärvilisse Tallinna maandudes juba ette rahul ja elevil, et juba paarikuise sisse elamise järel saame uut infot oma töö paremaks muutmiseks.

Seminari jooksul anti meile ülevaade nii Eesti majanduse üldistest arengutest kui ka võimalikest majanduskoostööst huvitatute kontaktidest asukohariikides. Lisaks VM kolleegidele  esines meile minister Anne Sulling,  Indrek Vimberg tutvustas e-Estonia Showruumi, kultuuriministeeriumi esindaja rääkis  loomemajandusest, EAS-i esindaja klastrite tutvustusest. Võeti teemaks koostöö aukonsulitega ja räägiti Eestist kui doonorriigist arengukoostöö kontekstis. Samuti viidi meid kurssi Eesti tuntust ja majandust stimuleerivate projektide osas. Üks enim Eesti kohta huvi tekitav projekt on e-residentsuse ehk Eesti e-teenuste kasutamise võimalikuks tegemine välismaalastele (http://e-estonia.com/e-residents). Sellest rääkisime eri kohtumistel lausa mitmel korral. Esiteks tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka projekti ideestikku ja eesmärke ning teisena kuulsime juba konkreetselt projekti arendamisega tegelejatelt, kui kaugele on arendustöödega jõutud. Ja muidugi arutasime, kuidas Eesti diplomaadid eri riikides saavad end projekti käivitamiseks ette valmistada.

Kolmandiku seminarist moodustasid spetsiaalselt konsulaarvaldkonda jäävad teemad, mis puudutasid hooldusõigust, Riigikogu ja Euroopa parlamendi valimisi ning rahvastikuregistrit. Samuti räägiti kodakondsuspoliitikast, konsulaarabist ja kriisiinfost. Aktiivne Eesti inimeste liikumine toob konsulitele tööd nii erinevate tõestamistoimingute kui ka, mis seal salata, kodanike abistamisega seoses erinevate õnnetusjuhtumite ja vargustega. Selleks, et kodanikele suhtlust võimalikult sujuvaks ja meeldivaks teha, on kehtestatud küll eraldi teenusstandard, kuid arendustöö selles vallas kestab aina edasi. Nende ideede arutamiseks ja uuenduste ellu rakendamiseks on üle-aastased kõigi konsulite kohtumised väga abiks ja vajalikud.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail