panelarrow

Eesti ja Internetivabaduse koalitsioon

Piret Urb, välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo diplomaat

Esimene logoLugedes online väljaannet või kasutades e-teenuseid internetis, ei oska me neid seostada inimõiguste ja põhivabadustega, ega mõtle kogu antud teemaga seotud problemaatikale maailmas. Kahjuks pole kõigis riikides internet, rääkimata e-teenustest, nii vaba ja kättesaadav kui Eestis. Paljud organisatsioonid ja vabaühendused erinevates riikides ongi oma tegevuses pühendunud just internetivabaduse kaitsele. Üks sellistest on 2011 detsembris Haagis Hollandi välisministri eestvõttel loodud Internetivabaduse koalitsioon (Freedom Online Coalition), mille üheks asutajaliikmeks oli ka Eesti.

Koalitsiooni logo kujutab endast kinniste, täiesti lukus või hoopis avatud akendega maailma, just nii nagu see internetivabaduse seisukohalt päevast päeva toimib.

Igapäevaselt kutsume aja kokkuhoiu mõttes lühendiga FOC. Koalitsiooni eesmärk on seista inimõiguste ja põhivabaduste, sh väljendusvabaduse kaitse ja edendamise eest virtuaalruumis, mis on piiranguteta. Koalitsioon ühendab 22. sarnaselt mõtlevat riiki (Austria, Ghana, Costa Rica, Eesti, Gruusia, Holland, Iirimaa, Keenia, Kanada, Läti, Maldiivid, Mehhiko, Moldova, Mongoolia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa Soome, Tuneesia, Tšehhi, UK, USA), kes pühendunult töötavad vabaduse säilitamise ja edendamise nimel internetikeskkonnas.

Hetkel on Eesti Internetivabaduse koalitsiooni eesistujaks, mis tähendab vastutamist  koalitsiooni arengu ja igapäevase toimetamise eest. Koordineerime seisukohti, vahetame infot ja teeme ühissõnavõtte. Samuti on koalitsioon huvitatud uute samamoodi mõtlevate liikmete liitumisest. Viimatine liituja oli jaanuari alguses Moldova, kelle üle on meil väga hea meel, sest Moldova on Idapartnerluskoostöö edulugu, kes on palju saavutanud astudes järjekindlaid samme demokraatliku ühiskonna suunas.

Internetivabaduse koalitsioon on oma tegevusega andnud selgelt maailmale märku, et virtuaalne väljendusvabadus on inimõiguste lahutamatu osa ja väljendusvabaduse toetamine internetis on sama oluline kui kõik teised inimõiguste kaitse ning edendamisega seotud tegevused. Nagu ütleb Inimõiguste Nõukogus 2012 a. juuni istungil konsensusega heaks kiidetud internetivabaduse resolutsioon 20/8: „Samad õigused, mis inimestel on avalikus ruumis, peavad olema ka kaitstud virtuaalruumis, seda eriti väljendusvabadus, mis kehtib väljaspool riigipiire sõltumata meediakanali valikust“.  Affirms that the same rights that people have offline must also be protected online, in particular freedom of expression, which is applicable regardless of frontiers and through any media of one’s choice.

Koalitsioon keskendub ka nende maade blogijate, ajakirjanike ja kodanike toetamisele, kes elavad riikides, kus internetivabadus on piiratud. Eesti toetas Digitaalkaitsjate Fondi käesoleval aastal 50 000 euroga. Samuti on koalitsiooni põhitegevuseks katkematu internetivabaduse teemaline dialoog riigi, kodanikuühiskonna ja erasektori vahel.

Internetivabaduse koalitsiooni eesistujana on Eesti suurim ülesanne sel aastal koalitsiooni 4-nda kõrgetasemelise aastakonverentsi korraldus. Peale FOC loomist Haagis toimusid konverentsid 2012 aastal Nairobis ja 2013 juunis Tunises. 2014 aprillis on Eestil suur au võõrustada Tallinnas koalitsiooni 22 välisministrit ning palju teisi kõrgeid ja väga huvitavaid külalisi. Kaasatud on kõik osapooled – riigid, erasektor ja vabaühendused, kes mängivad võrdselt olulist rolli maailmas ühtse interneti haldamises ja arengus. Konverentsi peamised märksõnad on vaba ehk avatud ja turvaline internet, mis on piisavalt määratletud aga ka samaaegselt lai teema. Avestades kutsutud valdkonna parimaid eksperte, võime kindlad olla et ees seisavad ülipõnevad debatid, mille raames Eesti kui internetiteenuseid igapäevaselt kasutava riigi erivaldkondade esindajad saavad jagada oma kogemusi.

Konverentsi logo on disainitud FOC logost: LogoInternetivabaduse koalitsiooni ja Tallinnas toimuva konverentsi „Vaba ja turvaline internet kõigile“ kohta saab lisaks lugeda konverentsi koduleheküljelt http://www.freedomonline.ee/.

Kaasatud on kõik osapooled – riigid, erasektor ja vabaühendused, kes mängivad võrdselt olulist rolli maailmas ühtse interneti haldamises ja arengus. Konverentsi peamised märksõnad on vaba ehk avatud ja turvaline internet, mis on piisavalt määratletud aga ka samaaegselt lai teema. Arvestades kutsutud valdkonna parimaid eksperte, võime kindlad olla et ees seisavad ülipõnevad debatid, mille raames Eesti kui internetiteenuseid igapäevaselt kasutava riigi erivaldkondade esindajad saavad jagada oma kogemusi.

Paljud organisatsioonid ja vabaühendused erinevates riikides ongi oma tegevuses pühendunud just internetivabaduse kaitsele. Üks sellistest on 2011 detsembris Haagis Hollandi välisministri eestvõttel loodud Internetivabaduse koalitsioon (Freedom Online Coalition), mille üheks asutajaliikmeks oli ka Eesti. Igapäevaselt kutsume aja kokkuhoiu mõttes lühendiga FOC. Koalitsiooni eesmärk on seista inimõiguste ja põhivabaduste, sh väljendusvabaduse kaitse ja edendamise eest virtuaalruumis, mis on piiranguteta. Koalitsioon ühendab 22. sarnaselt mõtlevat riiki (Austria, Ghana, Costa Rica, Eesti, Gruusia, Holland, Iirimaa, Keenia, Kanada, Läti, Maldiivid, Mehhiko, Moldova, Mongoolia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa Soome, Tuneesia, Tšehhi, UK, USA), kes pühendunult töötavad vabaduse säilitamise ja edendamise nimel internetikeskkonnas.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail