panelarrow

Eesti eksperdid tsiviilmissioonidel

Helina Kibar
Personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika büroo direktor

Kui kunagi küsis üks riigijuht paavsti kohta, kui mitu diviisi tal on, siis lähtus ta printsiibist, et riigi julgeoleku ja sõjalise võimekuse vahele võib panna võrdusmärgi. Üleilmastumise kontekstis on aga valdavaks saanud laiahaardeline nägemus julgeolekust: ühe riigi julgeolek on seotud olukorraga terves maailmas ning see hõlmab lisaks sõjalistele aspektidele ka  poliitilisi ja tsiviilvaldkonna küsimusi. Kuigi laiemale avalikkusele võib tunduda, et kõik,  mis toimub kaugel kriisipiirkondades ei puuduta  ju otseselt meid,  siis  aina  rohkem  tuleb teadvustada, et  julgeolek ei tunne riikidevahelisi piire-  rahvusvaheliste kriiside ja konfliktide mõjud jõuavad ühel või teisel viisil ka meie igapäeva.

Eesti on juba pea kakskümmend aastat panustanud erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tsiviilmissioonidesse ning jätkab panustamist kindlasti ka tulevikus. Kui seni oleme peamiselt panustanud koostöösse Euroopas, Euroopa lähinaabruses ning  Afganistanis,  siis sarnaselt kogu maailmale oleme ka meie pilku pööramas Aafrikasse – ainuüksi eelmisel aastal avati selles regioonis 3 uut tsiviilmissiooni (Lõuna-Sudaanis, Sahelis ja Aafrika Sarvel) ning planeerimisfaasis on piirivalvemissioon Liibüas ja väljaõppemissioon Malis.
Hetkel teenib erinevates konflikti- ja konfliktijärgsetes piirkondades Afganistanis, Gruusias ja Kosovos 18 Eesti riigi poolt lähetatud eksperti. Eksperdid tegutsevad peamiselt sisejulgeoleku ning õigusriigi valdkondades, jagades oma kogemust ja teadmisi ning töötades rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisus  nagu EL, ÜRO ja OSCE. Oma tööga  tõstavad eksperdid  Eesti nähtavust maailmas ja aitavad oma kogemuse toel ka teiste riikide turvalisust  ja heaolu kasvatada.  On ilmselge, et tsiviilmissioonidel osalemine, oma kogemuste jagamine ning teadmiste ja oskuste võrra rikkamana koju tagasi tulemine,  mängib üha suuremat rolli välise julgeoleku tagamisel ning on ka oluline sisejulgeoleku valdkonna ühe komponendina.
Eelmisel aastal panime aluse traditsioonile tunnustada rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel teeninud eksperte. Välisminister Paeti sõnul väärivad kõik rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel teeninud Eesti eksperdid tunnustust. „Teie kõik olete oma tööga jaganud parimaid Eesti praktikaid erinevates konflikti- ja konfliktijärgsetes piirkondades, esindanud Eesti riiki ning panustanud Eesti kuvandi tugevdamisse maailmas,“ rõhutas Paet tänuüritusel peetud sõnavõtus.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail