panelarrow

Täna on ülemaailmne pressivabaduse päev

3. mai on maailma pressivabaduse päev. ÜRO peaassamblee märkis selle päeva ligi kakskümmend aastat tagasi selleks, et juhtida rahvusvahelise üldsuse tähelepanu pressivabaduse põhimõtetele, kaitsta meedia sõltumatust ning austada neid ajakirjanikke, kes on kaotanud oma elu ametikohustusi täites.
 
Pressivabadus on iga inimõigusi austava riigi oluliseks alustalaks. See põhineb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonil, kus igaühel on arvamuse- ja sõnavabadus, mis „kätkeb vabadust sekkumiseta oma veendumustest kinni pidada ja vabadust informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiiridest sõltumata.“
 
Paraku on see õigus, mida maailmas pidevalt rikutakse, nii Eestile lähedamal kui kaugemal asuvates riikides. Rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon Piirideta reporterid, kes analüüsib meediavabaduse hetkeseisu, on oma 2011-2012. a. raportis murega nentinud, et mitte kunagi varem ei ole tsensuur ja füüsilised rünnakud ajakirjanike suhtes olnud nii arvukad kui sellel perioodil. Nende andmetel istub maailmas hetkel vangis 161 ajakirjanikku, oma ametikohustuste täitmisel on käesoleval aastal surma saanud 21 ajakirjanikku (huvi korral vt. ka pikemalt Piirideta reporterid raportit: http://en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/C_GENERAL_ANG.pdf).
 
Vabade riikide valitsustel on kohustus pressivabadust kaitsta ning selle seost jõuka ja arenenud riigi loomisel teadvustada. Samuti peame järjekindlalt hukka mõistma ajakirjanike vastase vägivalla ja karistamatuse nende kuritegude eest, mis on peamine ajakirjanike efektiivset kaitset takistav tegur.
Pressivabadusest rääkides on 21. sajandil eriti oluline rõhutada kaasaegse sotsiaalmeedia ja interneti vaba kasutamist kui väga olulist võimalust info saamiseks, eriti nendes ühiskondades, kus traditsiooniline meedia ei saa täita oma tavapärast rolli riigi sekkumise tõttu. Eelmise aasta kevadel aset leidnud murrangulised protsessid Põhja-Aafrikas näitasid, milline tähtsus võib infotehnoloogial olla sõnavabaduse kaitsel. Ka Venemaal omas sotsiaalmeedia olulist rolli hiljuti toimunud valimiste käigus aset leidnud ühiskondliku aktiivsuse tõusul.
 
Virtuaalne väljendusvabadus on samuti inimõigus, selle toetamine internetis sama oluline kui kõik teised inimõiguste kaitse ja edendamisega seotud tegevused.  Seetõttu liitus Eesti detsembris Haagis internetivabadust toetavate riikide koalitsiooniga. Tänase päeva puhul oleme koos selle koalitsiooni partneritega liitunud Hollandi välisministri Uri Rosenthali poolt esitatud avaldusega:

FacebooktwittermailFacebooktwittermail