panelarrow

Eesti aukonsulid Soomes külaskäigul Lääne- ja Ida-Virumaal

Oma välisteenistuse neljandal välisringil olen jõudnud esmakordselt aukonsulitega õnnistatud riiki. Just nimelt õnnistatud, sest Eesti aukonsulid Soomes on parimate sõprade esirinnas, head abilised, kellele võib loota iga ilmaga. Eestlaste suure ja kasvava hulga tõttu Soomes on aukonsulite tugi igapäevaelus eriti tuntav. Pole siis ime, et saatkond peab aukonsulitega tihedate suhete hoidmist oma üheks olulisemaks prioriteediks ning soovib nende suhtes olla mitte ainult saaja, vaid kindlasti ka andja.

Sellest soovist tulenevalt toimuski 20.-21.09.2010 Eesti Saatkonna Helsingis ja EAS Soome esinduse koostöös Eesti aukonsulite visiit Lääne- ja Ida-Virumaale. Selline organiseeritud külaskäik toimus esmakordselt. Oma õla panid alla ka Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa maavalitsused ning välisministeerium – suur tänu neile kõigile abi eest. Hakkasime seda sõitu plaanima juba kevadel, sest aukonsulite tiheda töögraafiku sobitamine ühiseks reisiks oli kaunikesti keeruline. Soome kuuest aukonsulist osales reisil viis, mida võib pidada väga heaks tulemuseks.

Kindlasti aitavad organiseeritud külaskäigud Eesti erinevatesse piirkondadesse aukonsulitel paremini mõista maad, mida nad asukohariigis esindavad ning leida ehk endagi jaoks huvipakkuvaid (äri)kontakte. Teise olulise nüansina tooksin välja aukonsulite omavahelise tihedama läbikäimise ergutamise, millele selline reis kahtlemata kaasa aitab.

Minu senist kogemust mööda teatakse aukonsulitest vähem, kui võiks ning seetõttu ei kasutata nende sidemeid ja abi ülearu tihti. Eeldades, et kohalikud omavalitsused võiksid  ettevõtjale olla esimeseks infoallikaks välisturgudele pürgimisel, soovisime julgustada külastatavaid maavalitsusi tihedamale koostööle aukonsulitega, olgu siis teemaks ärisidemed, kultuur, õpilasvahetused või muud küsimused.

Meie äriprogramm oli kantud kahest aspektist: tuntud nimi Eestis ja/või seotus Soomega. Tallinna Klaverivabrik, IT Demokeskus, Belluse mööblivabrik Haljalas, Viru õlletehas, Cargoteci kaupade ja konteinerite laadimisseadmete tehas Narvas mahtusid kõik kenasti selle ühise nimetaja alla. Ametlik programm sisaldas tutvumist  Soome uue suursaadikuga Soome saatkonnas Tallinnas, kohtumisi Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa maavalitsustes, lõunat välisministeeriumi kolleegidega ja piirivalvurite tööga tutvumist EL idapiiril. Kultuurilise vahepalana oli programmis Narva Hermani kindluse külastamine.

Fotol vasakult: Eesti aukonsul Tamperes Tuomo Marttila, EAS arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Tea Treufeldt, saatkonna konsulaartalituse direktor Tarmo Punnik, Eesti aukonsul Vaasas Pekka Haapanen, Lääne-Virumaa maavanem Einar Vallbaum, Lääne-Virumaa maasekretär Tarmo Mikkal, Eesti aukonsul Oulus Jyrki Ristiluoma, Eesti aukonsul Kotkas Kyösti Manninen, Eesti aukonsul Ahvenamaal Johan Eriksson, EAS Helsingi esinduse juht Valdar Liive

Kokkuvõtteks võib öelda, et aukonsulid jäid sõiduga väga rahule, mis julgustab meid tegema plaane tuleva aasta sügiseseks külaskäiguks Eesti saartele või Tartusse ja Setomaale. Saatkonnale oli heaks signaaliks ka maavalitsuste tunnustus saatkonna tulemisel globaalselt tasandilt lokaalsemale ning kinnitus sääraste kontaktide olulisusest kohaliku elu edendamisel. Mul on julgust ärgitada ka oma kolleege, kelle asukohamaal aukonsuleid leida on, võimalusel kaaluma samalaadsete sõitude korraldamist. Uskuge, kahju ei tule sellest kindlasti ja kasu võib olla suurem, kui me iganes arvata oskame. Olen küll aldis kõikvõimalikele uuendustele ja usun, et elektronpostiga saab paljud asjad ära ajada, kuid minu arvates ei asenda vahetut inimlikku kontakti ka mitte Skype telefon.

Tarmo Punnik,
Konsulaartalituse direktor
Eesti saatkond Helsingis

FacebooktwittermailFacebooktwittermail