panelarrow

October 22, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Oma silm on kuningas: Türgi lõunarannik

Oma silm on kuningas: Türgi lõunarannik

Läinud nädala kohtumised Türgi lõunaranniku linnades Adanas ja Mersinis andsid veelkord kinnitust väitele, et oma silm on kuningas. Ja oma kõrvad ja nina ka. Adana ja Mersini külastuse ELi saatkondade asejuhtidele korraldas eesistujariik Belgia koos Euroopa Liidu Delegatsiooniga. Selliste väljasõitude … Continue reading

October 8, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Ühtsus ja õigus ja vabadus: 20 aastat taasühinenud Saksamaad

Ühtsus ja õigus ja vabadus: 20 aastat taasühinenud Saksamaad

Saksamaal on juba mõnda aega osatud väärtustada riigi mitmekesisust. Mõnes paikkonnas võib juba saja kilomeetri pärast valitseda erinev keel ja kombed. Euroopa riigi kohta pole see muidugi väga ebatavaline, oleme ka Eestis harjunud tajuma erinevusi, mis mõnesaja kilomeetri kaugusel ootavad. … Continue reading

October 6, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Eesti aukonsulid Soomes külaskäigul Lääne- ja Ida-Virumaal

Eesti aukonsulid Soomes külaskäigul Lääne- ja Ida-Virumaal

Oma välisteenistuse neljandal välisringil olen jõudnud esmakordselt aukonsulitega õnnistatud riiki. Just nimelt õnnistatud, sest Eesti aukonsulid Soomes on parimate sõprade esirinnas, head abilised, kellele võib loota iga ilmaga. Eestlaste suure ja kasvava hulga tõttu Soomes on aukonsulite tugi igapäevaelus eriti … Continue reading

October 1, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Pankisi: elu valguse ja varju piiril

Pankisi: elu valguse ja varju piiril

Pankisi org asub Gruusia kirdenurgas ja kuulub administratiivselt jaotuselt Akhmeta piirkonda Kahheetias. Tegemist on paarikümne kilomeetri pikkuse ja mõne kilomeetri laiuse oruga, mida oru kaugemas otsas piirab majesteetlik Kaukasuse peaahelik. Nõnda avaneb orgu sisenejale pilt teeäärt järjestikku palistavatest küladest koos … Continue reading