panelarrow

Hea humanitaardoonorlus Eesti moodi

Eestil oli au juhtida koos Iirimaaga ühe aasta vältel Genfis kogunevat 36 humanitaarabi andvat riiki ühendavat foorumit (Good Humanitarian Donorship). Käesoleva aasta juulis andsid Eesti ja Iirimaa grupi eesistumise üle Šveitsile.

Tegemist on riikide grupiga, kes on üheskoos heaks kiitnud humanitaarabi andmise head tavad ehk nn hea humanitaardoonorluse põhimõtted. Grupi liikmed saavad omavahel regulaarselt Genfis kokku. Arutelude ja tegevuste eesmärgiks on diskuteerida, kuidas paremini humanitaarvajadusi rahastada, ühtlasi jagatakse omavahel praktilisi kogemusi eesmärgiga muuta humanitaarabi andmine tõhusamaks ja omavahel paremini kooskõlastatuks.

Kuidas saab väike Eesti oma globaalses võrdluses pisikese humanitaarabi eelarvega (üldjuhul 10 miljonit krooni) üleilmsesse humanitaarabimaailma panustada? On oluline, et Eesti tegevust selles vallas ei hinnataks pelgalt eraldatud abisummade järgi. Näiteks on hea humanitaardoonorluse initsiatiivi juhtimine väikeriigi võimalus globaalses humanitaarabi diskussioonis kaasa lüüa ja seda kujundada – nõudmata miljonite kulutamist, vaid pelgalt diplomaatide mõtteteravust ja initsiatiivikust. Lisaks ei või kannatanute abistamisel pidada ühtki krooni/dollarit üleliigseks.

Mis oli meie nišš Hea Humanitaardoonorluse grupi juhtimisel? Seadsime hea humanitaardoonorluse rühma juhtimisel üheks eesmärgiks laiendada humanitaarabi andmise heade tavade järgijate ringi. Sellega seoses võib lugeda töövõiduks Brasiilia otsust grupiga liituda. Eesti korraldas selle aasta jooksul uutele kolleegidele ja äsja grupiga liitunud riikidele kohtumisi, mille raames tutvustati vastastikku oma seniseid kogemusi ja tutvuti humanitaarabi kesksete mõistetega, sh ÜRO süsteemi toimimisega. Eestil on plaan jätkata nende kohtumiste korraldamist ka edaspidi.

Ühtlasi lootsime enda eeskujul kasvatada meiega koos ja hiljem liitunud EL liikmesriikide aktiivsust humanitaarabi poliitikas kaasa rääkimisel. Võib öelda, et meie tegevus ka sellel suunal on olnud edukas, kuivõrd kaks meiega ühel ajal liitunud EL liikmesriiki on avaldanud soovi tulevikus grupi tööd juhtida.

Eesti roll Hea Humanitaardoonorluse rühma juhtimisel äratas nii laiemas maailmas kui ka EL-i siseselt tähelepanu meie humanitaarabitegevuste vastu – oleme üks väheseid 2004. ja 2007. aastal liitunud liikmesriikidest, kes humanitaarabi küsimustes selle teema „dinosaurustega“ ühe laua taga istub ja kaasa räägib. Ühtlasi võimaldas eesistumine luua vahetuid kontakte isikute/organisatsioonidega, kellele lähenemine olnuks omal käel keeruline. Eesistumine aitas luua head suhted Euroopa Komisjoni humanitaarabi talitusega, Iirimaa jt. „vanade“ doonorriikidega. Ühtlasi tõstsime oma nähtavust Genfis asuvate humanitaarabi organisatsioonide silmis.

Liis Lipre,

VM arengukoostöö büroo diplomaat

*Pildil vasakult:

VM arengukoostöö büroo direktor

Marje Luup, humanitaardiplomaat EV esindusest Genfis Kadi Metsandi ja arengukoostöö büroo diplomaat Liis Lipre peale 16. juulil New Yorgis toimunud Hea Humanitaardoonorluse grupi aastakohtumist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail