panelarrow

Ära tulista, olen humanitaarabi töötaja!

19. augustil tähistatakse teist korda Maailma humanitaarabipäeva. Selle päevaga loodetakse tõsta teadlikkust maailma rahvaste humanitaarvajaduste ja humanitaarabi töö kohta, ühtlasi austatakse teiste abistamise nimel elu kaotanud humanitaarabi töötajaid. Humanitaarabi töötajad on unustatud kangelased, kes töötavad sageli maailma kõige karmimates paikades, ekstreemsetes ilmastiku- ja hügieenitingimustes.

Inimese ja looduse põhjustatud õnnetused toovad igal aastal kaasa tohutuid kannatusi miljonitele – enamasti kahjuks maailma kõige vaesematele ja haavatavamatele rahvastele. Täna on maailmas enam kui 27 miljonit sisepõgenikku ja 10 miljonit pagulast. Iga kuues inimene kannatab kroonilist nälga. Humanitaarabitöötajad püüavad tagada elupäästva abi jõudmise kõigi abivajajateni ja seda olenemata nende elukohast, usust, sotsiaalsest kuuluvusest või rahvusest. Humanitaarabitöötajad võivad olla nii kohalikud kui ka välismaalased, nii mehed kui naised, esindades erinevaid kultuure ja kogemusi.

Kahjuks on üha sagedamini kriisikolletes levinud vaenulik suhtumine humanitaarabi andjatesse. Selle suhtumise on sageli põhjustanud lahkhelid moslemi ja kristliku maailma vahel, tuues kaasa vale kuvandi levimise Lääne humanitaarabi organisatsioonidest – neid peetakse tihti nn „lääne ideoloogia“ pealesurujateks ja seega vaenlasteks. See väärarusaam on kaasa toonud humanitaarabitöötajate vastu suunatud tahtlike rünnakute kasvu (nt röövimised, pommirünnakud ja muu vägivald). Rünnakuid sooritatakse vaatamata asjaolule, et humanitaarabi töötajad ei toeta ühtegi vaenutegevuse poolt, jagavad abi olenemata rahvusest, rassist, soost, usutunnistusest, klassikuuluvusest või poliitilistest vaadetest, ei lähtu poliitilistest, majanduslikest ega sõjalistest eesmärkidest ja ei kanna relvi ega vormiriietust.

2009. aastal hukkus 102 ja rööviti 92 humanitaarabitöötajat. Selle aasta statistika saab olema veelgi süngem. Rünnakutele humanitaarabi töötajate vastu juhib tähelepanu ka Euroopa Liidu Komisjon oma käesoleva aasta Maailma humanitaarabi päeva kampaanias, mille moto on: „Ära tulista, olen humanitaarabi töötaja!“

Iga päev annavad inimesed ja riigid elupäästvat humanitaarabi. Eesti on oma võimaluste piires humanitaarkatastroofides kannatanuid abistanud juba üle 10 aasta. Eesti riigi panus on aasta-aastalt kasvanud. Käesoleval aastal on Eesti toetanud seitset humanitaarkriisi – Haitit, Moldovat, Ghanat, Kõrgõzstani, Usbekistani, Gambiat, Venemaad ja Pakistani. Eesti on annetanud humanitaarkatastroofide ohvrite heaks käesoleval aastal kokku 11,5 miljonit krooni.

Välisministeeriumis tegelevad humanitaarabiga muude ülesannete hulgas viis diplomaati. Neist kaks töötab Tallinnas, kaks ÜRO juures nii Genfis kui ka New Yorgis ja üks EL juures Brüsselis. Katastroofipiirkondades kohapeal ehk nn „põllul“ Eestil diplomaate ei ole. Küll aga käib humanitaarabi kohapeal andmas Eesti Päästemeeskond. Näiteks sellel aastal on Päästemeeskond Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (International Humanitarian Partnership) koostöövõrgustiku raames humanitaarabi andmas Haitil.

Karin Kaup
EV alaline esindus ÜRO juures

Liis Lipre
VM arengukoostöö büroo

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=95lQ-IzEhOc?fs=1]

Lisainfo: http://www.worldhumanitarianday.info
http://www.vm.ee/?q=et/taxonomy/term/90

FacebooktwittermailFacebooktwittermail