panelarrow

Aukonsulid Eesti ettevõtjate teenistuses

Maailma üha avaramad võimalused kutsuvad eestlasi enam reisima ja uusi sõpru leidma, seejuures sõlmima ka uusi ärisuhteid. Eesti ettevõtete ja kodanike huvide eest seisavad ka Eesti diplomaatilised esindused, mis tänase seisuga tegutsevad 33 riigis.

Viimased suursaatkonnad avati Tel Avivis ja Kairos. Majandussuhete edendamiseks ning kodanikele parema konsulaarteenuse osutamiseks avati äsja konsulaat ka Shanghais. Kuid lisaks ametlikele esindustele on Eesti kohal märksa enamates riikides ja linnades – selleks on oma abikäe ulatanud inimesed, kelle ühisnimetajaks on tiitel „aukonsul“.

Hetkel on Eestil 61 riigis kokku 130 aukonsulit, kelle igapäevaseks tegevuseks on Eesti tutvustamine ja kodanike abistamine asukohamaal. Aukonsulid tegutsevad enda konsulaarpiirkonnas reeglina oluliselt kauem kui iga 3-4 aasta tagant roteeruvad diplomaadid. Seeläbi võib aukonsul esimestega võrreldes omada oluliselt rohkem tutvusi ja võimalusi hästitoimiva Eesti-sõbraliku võrgustiku loomiseks, mida peaksid senisest enam ära kasutama ka need Eesti ettevõtjad, kes uute turgude ja võimaluste osas maailmas ringi vaatavad.

Aukonsulid on reeglina asukohariigis ühiskondlikult kõrgel positsioonil lugupeetud inimesed, kes on hästi kursis Eesti oludega ning soovivad oma teadmiste ja oskustega edendada Eesti ja asukohariigi vahelisi suhteid äri, kultuuri ja teistes valdkondades. Samas esindavad nad ise erinevaid elualasid – nende seas on aktiivseid ettevõtjaid ja konsultante, lisaks „tegijaid“ nii haridussfääris, õigusalal või kultuuri valdkonnas. Valdavalt on aukonsulite töökeeleks inglise keel, kuid samas võib mõne poole neist pöörduda sulaselges eesti keeles, näiteks Malis Bamakos, Keenias Nairobis, Austraalias Sydneys või Brasiilias Sao Paulos.

Aukonsulite ja välisministeeriumi vahel toimub pidev infovahetus, lisaks korraldab välisministeerium regulaarselt Eestis aukonsulite konverentse, mille eesmärgiks on viimastele meie ühiskonna jaoks olulisemate arengute ning uute, sh. välismajanduspoliitikat puudutavate väljakutsete tutvustamine. VI aukonsulite konverents on plaanis korraldada 2011. aasta mais.

Kuivõrd aukonsulid ei saa oma töö eest Eesti riigilt tasu, siis seda imetlusväärsem on nende aktiivne tegevus Eesti tutvustamisel, kontaktide vahendamisel ja hätta sattunud Eesti kodanike ja ettevõtjate abistamisel. Taolisi sõpru ei saa ühelgi väikeriigil olla iialgi liiga palju. Seetõttu on aukonsulite võrgustiku laiendamine Eesti ja eestlaste jaoks üks efektiivsemaid võimalusi laiendada oma rahvusvahelist kaasatust erinevates valdkondades.

Aukonsulite nimetamisel on lähtutud eeskätt sihtriigis paikneva eestlaste kogukonna arvukusest, majandussuhete perspektiividest ja sellest, kui populaarne reisisihtkoht see eestlaste jaoks on. Paradoksaalsel kombel ei pruugi just pealinnad olla alati majandussidemete arendamiseks kõige huvipakkuvamad, seega on aukonsuleid omajagu ka väiksemates piirkondades, mis kahtlemata lisab Eesti huvide esindamiseks olulist paindlikkust.

Tavapäraste mõttemallide kohaselt peetakse aukonsulite põhiülesandeks konsulaarteenuste ja –abi osutamist välismaal hättasattunuile. Hoopis vähem teadvustatakse, et Eesti aukonsul on esimene abimees ja nõuandja ka neile meie ettevõtjatele, kes enda jaoks avastamata turul soovivad oma kaupa müüa, äritegevust alustada ja selleks sobivaid kohapealseid partnereid leida. Samas võib aukonsul olla just selleks oluliseks konsultandiks, kes annab otsest nõu, mida äritegemisel ühes või teises riigis silmas pidada ja kas üldse tasub äririske võtta.

Siinkohal kutsume kõiki ettevõtjaid üles meie aukonsulite teadmisi ja võimalusi kasutama, nende nimekiri asub välisministeeriumi koduleheküljel. Eesti aukonsulid on suurepäraseks vahelüliks Eesti ja aukonsuli juhitava esinduse asukohariigi (või regiooni) vahel. Seda võimalust tasub alati proovida ning oleme kindlad, et koostööst meie aukonsulitega võidavad kõik.

Lauri Bambus

Konsulaarosakonna peadirektor

Jaan Reinhold

Äridiplomaatia ja analüüsi büroo direktor

FacebooktwittermailFacebooktwittermail