panelarrow

Aprilli algul kohtusid Tallinnas Eesti välisesindustes töötavad majandusdiplomaadid.


Välisministeeriumi koduleheküljel on ära toodud Eesti välispoliitika eesmärgid, milleks muuhulgas on ka Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum.
Mitmetes meie partnerriikides, vaadates kasvõi üle Soome lahe Helsingisse, on olemas eraldi Väliskaubandusministeerium, mis koostöös välisametkonnaga aitab realiseerida riigi majandushuve väljaspool. Eestis, paraku, taolist institutsiooni ei ole ning välismajandussuhete ja –huvide edendamine langeb lõviosas Välisministeeriumi peamaja ning välisesinduste õlgadele. 38 Eesti välisesinduses üle maailma töötab ka diplomaat, kelle ülesandeks on eesti ettevõtjate abistamine ja nende huvide kaitse asukohariigis, samuti meie majanduskliima tutvustamine potentsiaalsete välisinvestorite Eestisse meelitamiseks. Regulaarselt, korra aastas, kogunevad välisesindustes töötavad majandusdiplomaadid ühisele seminarile, et kuulata ettekandeid Eesti majandusest ja kohtuda ekspordist huvitatud ettevõtjatega.

Kui üritasime Välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas isekeskis meenutada, millal toimus kõige esimene majandusametnike seminar ehk majandusametnike päevad, nagu nende nimetus tänu kestvale traditsioonile on välja kujunenud, leidsime, et see jäi 1990ndate algusaastatesse. Tänavused Välisministeeriumi majandusametnike päevad kogusid kolleegid esindustest Tallinnasse 5.-7. aprillil.

Seminari ajakava oli tavapäraselt tihe. Avapäev keskendus ettekannetele arengutest Eesti makromajanduses, mil lektoritena esinesid diplomaatidele majandusteadlased ja –analüütikud, teiste seas kolleegid Eesti Pangast, Rahandusministeeriumist, Arengufondist ja Euroopa Komisjonist. Ettekannete teemad varieerusid, käsitledes Eesti liitumist euroga, õppetunde majanduskriisist, Eesti majanduse kasvuvisioonist ja Euroopa tasandil toimuvast ning olid kokkuvõttes nauditavad ja intellektuaalset mõtteainet pakkuvad.

Seminari teise päeva põhirõhk oli asetatud praktilisele tegevusele ehk äridiplomaatiale. Osalejad külastasid erinevaid ettevõtteid, tutvudes tänavu BLRT, Krimelte ja Artec Groupi edulugudega, samuti Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga. Taolised külastused olid vajalikuks vahelduseks diplomaatide igapäevatööle ning andsid ülevaate Eesti eksportööride käekäigust, nende probleemidest ja ootustest välisesindustele.
Pärastlõunal toimusid juba teist aastat järjest majandusdiplomaatide kahepoolsed kohtumised ettevõtjatega, kus viimased tundsid riigiti huvi ekspordivõimaluste vastu. Seekordsel kohtumisel osalesid 18 ettevõtte esindajad, kes huvitusid ekspordist 23 riiki.

Majandusametnike seminari 3. päev sisaldas loenguid relevantsetel välismajanduspoliitikat ja arengukoostööd käsitlevatel teemadel, kus lektoritena astusid üles meie oma kolleegid Välisministeeriumist. Lisaks ei puudunud ka nn. „Kolleegilt-kolleegile“ blokk, mille raames jagasid kogemusi kolleegid esindustest Pekingis, Tbilisis, Washingtonis ja Berliinis.

Seminari raames toimunud kohtumistelt koorus välja, et Eesti eksportöörid ei ole veel lõplikult teadvustanud, milline on meie saatkondade roll nende abistamisel ega oska tänu sellele ka neid võimalusi efektiivselt kasutada. Täpsustuseks, et majandusdiplomaadid saavad olla abiks info jagamisel ja kontaktide vahendamisel asukohariigi äritingimuste osas, mitte tehingute vahendamisel ega nende sõlmimisel. Julgustame seejuures ettevõtjaid meie saatkondade poole vajamineva info saamiseks pöörduma. Liiatigi on esindustel tihtilugu olemas teave kohapealsest eesti ettevõtjate võrgustikust, kes huvilist B2B formaadis aidata saavad.
Ühtlasi sai seminarilt kinnitust ka tõsiasi, et Välisministeeriumil on ettevõtjaile pakkuda unikaalseid teadmisi ja kogemusi erinevate riikide ärivõimalustest ja –kultuurist enda töötajate vahendusel, kes asukohariikides igapäevaselt tegutsevad.

Siinkohal soovime tänada kõiki koostööpartnereid, kes seminari õnnestumisele kaasa aitasid ja ka igapäevaselt meie diplomaatidega väljaspool Eestit koostööd teevad.

Järgmiste kohtumisteni!

Jaan Reinhold, äridiplomaatia ja analüüsi büroo direktor
Laura Pakaste, lauaülem

FacebooktwittermailFacebooktwittermail