panelarrow

April 30, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Vabatahtlikuna NATO kohtumise meediakeskuses

Vabatahtlikuna NATO kohtumise meediakeskuses

Möödunud nädalal toimus Tallinnas NATO välisministrite mitteametlik kohtumine. Selle ürituse organiseerimisele ja läbiviimisele aitas kaasa suur hulk inimesi. Väga aktiivselt ja minu arvates väga produktiivselt võtsid osa Eesti välisministeeriumi töötajad ja neile oli abiks saadetud vabatahtlikud. Mina töötasin vabatahtlikuna meediakeskuses, … Continue reading

April 29, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Debatt: Inimese näoga riik

Debatt: Inimese näoga riik

Vaata videot Debatt Infoühiskonna konverentsilt: Debatis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milliseid nõudmisi esitab sotsiaalvõrgustikes osalemine riigiasutustele? Kas osalemine sotsiaalsetes võrgustikes on kommunikatsiooni- või kaasamisstrateegia küsimus? Mida on avalikul sektoril eraettevõtetelt õppida? Millised on organisatsioonilised muudatused, mida sotsiaalsete võrgustike tulemuslik kasutamine … Continue reading

April 29, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Operatsioon “Tuhalõks”

Operatsioon “Tuhalõks”

Märtsi lõpul – aprilli algul toimus 10. korda konsulaarametnike seminar. Läbiva teemana käsitleti Eesti kodanikega seonduvat välisriikides. Tõdeti, et 2009. aasta oli suhteliselt rahulik ja möödus ilma suuremate kriisideta. Et konsulid n-ö „rooste“ ei läheks, korraldati osadele Tallinnas viibivatele konsulitele … Continue reading

April 19, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Tähelepanuks “lõksu” jäänud eestlastele!

Tähelepanuks “lõksu” jäänud eestlastele!

Info Välisministeeriumi kodulehel Välisministeerium on ulatanud käe Eesti kodanikele ja reisifirmadele ning soovib lennuliikluse katkemise tõttu hätta sattunud eestlastele vahendada infot Eesti poole suunduvate transpordivahendite kohta. Kui olete välismaal hädas, palume endast märku anda e-kirjaga aadressil konsek@mfa.ee (jätke kirjas ka … Continue reading

April 16, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Aprilli algul kohtusid Tallinnas Eesti välisesindustes töötavad majandusdiplomaadid.

Aprilli algul kohtusid Tallinnas Eesti välisesindustes töötavad majandusdiplomaadid.

Välisministeeriumi koduleheküljel on ära toodud Eesti välispoliitika eesmärgid, milleks muuhulgas on ka Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum. Mitmetes meie partnerriikides, vaadates kasvõi üle Soome lahe Helsingisse, on olemas eraldi Väliskaubandusministeerium, mis koostöös välisametkonnaga aitab realiseerida riigi … Continue reading

April 16, 2010
by Välisministeerium
Comments Off on Seminar Islandil kujunes oodatust pikemaks

Seminar Islandil kujunes oodatust pikemaks

Eesti korraldatud Euroopa Liidu liitumiskogemuse seminar Islandil on kujunenud oodatust tunduvalt pikemaks Seminar oli edukas, islandlaste poolne huvi meie kogemuse vastu siiras ja suur. Eesti spetsialistid andsid täpsema ülevaate meie ettevalmistustest enne Euroopa Liiduga liitumist erinevates valdkondades nagu keskkond, regionaalpoliitika … Continue reading