panelarrow

Avati Eesti esimene saatkond Aafrika mandril ja Araabia maailmas

Olles jõudnud XXI sajandi esimese kümnendi lõppu – aega, mil Eesti riikliku huvi algusest Egiptuse Araabia Vabariigi vastu on möödunud üle 70 aasta, on Eesti Vabariik avanud ajaloos esimese saatkonna Aafrika mandril, Kairos, mis on selle maailmajao üks tähtsamaid keskuseid.

Eestlased on alati armastanud reisida mööda maailma ja huvitunud võõrastest kultuuridest ning rahvastest. Nii on ka rändamisega Egiptusesse ning teistesse regiooni riikidesse. Esimesed teadmised Egiptusest jõudsid Maarjamaale juba XVIII sajandil Vastseliina pastori Georg Gottfried Marpurgi ja Äksi pastori Otto Wilhelm Masingu kirjutiste abil. XIX sajandil lõpus reisisid piirkonda, s h Egiptusesse ka tärkava Eesti kultuuriinimesed ning misjonärid, kes olid kas teel Sahara tagusesse Aafrikasse või töötasid Egiptuse Üldmisjoni ridades.

XX sajandi algusaastatel külastasid Egiptust usu- ja haridustegelane Jaan Lattik ning arhitekt Ernst Ederberg, kes avaldasid oma reisimuljed raamatuna. Hiljem, sajandi keskel tekkis Egiptuses Eesti kui väga heade merekoolidega riigi kuulsus. Meie merekoolides õppisid kursandid kogu Aafrika mandrilt ja mitmetest neist on tänaseks saanud mainekad kaptenid ja sadamate töötajad Egiptuses. Viimane sajand on toonud tänu eestlaste reisimisvõimaluste avardumisele Eesti kogukonna märgatava kasvu Egiptuses ning tasapisi areneb egiptlaste kogukond Eestis.

Oluline on märkida ka Egiptuse huvi ja initsiatiivi Eesti suhtes. Parimaks illustratsiooniks sellele on Eesti Ajaloomuuseumis olevad keskaegsed mündid, mis pärinevad erinevaist Araabia maailma nurkadest. Ilmselt olulisima märgina meie väiksest maailmanurgast on araabia geograafi Al-Idrisi kaart, millele on ka Eesti märgitud. See on ajaloos esimene kirjalik märk Eestist. See annab meile aluse meeldivaks järelduseks – teave Eestist oli Araabia maailma jõudnud juba 1154.a. – st ligi 900 aastat tagasi.

Eesti Vabariigi välisminister August Rei nimetas 1933. aastal aukonsuliks Kairosse taanlase Anton Nyegaardi, kelle tööaeg jäi aga kahjuks lühikeseks. Peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist tunnustas Egiptuse Araabia Vabariik Eesti Vabariiki taasiseseisvunud riigina 6. septembril 1991. aastal.

Möödus 16 aastat ja 27. novembril 2007 alustas Kairos Rootsi saatkonna ruumes tööd Eesti Erimissioon Egiptuse Araabia Vabariigis. Eesti esimese suursaadiku töökabinet oli Tallinnas, aga ettevalmistused saatkonna avamiseks toimusid. Alates 1. jaanuarist 2010 toimub koostöö lätlastega ja nüüd, mõni päev peale Eesti riigi 92. sünnipäeva on avatud Eesti Vabariigi Suursaatkond Kairos.

Kindlasti on Eesti ja Egiptuse vahelistel suhetel palju arenguruumi. Saatkonnas laienevad pakutavad konsulaarteenused ning edendada tuleb äri-, kultuuri- ja haridusalast tegevust ning koostööd.

Kadri Jõgi,

EV suursaatkond Kairos

FacebooktwittermailFacebooktwittermail