panelarrow

Lauri Bambus: Kohtumised täis koostöörõõmu

Kirjutades Eesti ja Läti tihedast koostööst ning heanaaberlikest suhetest, märkis hea kolleeg Jaak Jõerüüt 25. jaanuaril just siinsamas blogis, et kahe- ja mitmepoolseid kohtumisi on peetud erinevatel eesmärkidel. On selliseid, kus tulemuseks on mingi tähtis kokkulepe, mida allkirjastada ning on selliseid, kus osapooled tutvustavad oma seisukohti ühes või teises küsimuses, et lahendada üheskoos keerukamaid probleeme. Pole erandiks ka välisministeeriumi konsulaarosakond, kus igal aastal peetakse rida kohtumisi ning konsultatsioone.

Mitmed minu tuttavad on küsinud, et mida ometigi on rääkida kõigil neil kohtumistel, et neid peab korraldama nii sageli ja mitmete riikidega? Kas tõesti on nii palju uut, et läbirääkimistel ei näi olevat lõppu?
Ikka ja jälle vastan, et tõepoolest tekib konsulaarvaldkonnaski uusi võimalusi, kus teiste riikidega konsulteerides saame leida vastastikku kasulikke lahendusi, et meie kodanikud saaksid näiteks hõlpsamalt reisida ja välisministeerium paremini konsulaarteenuseid osutada.

2009. aastal toimusid kahepoolsed konsulaarkohtumised nii EL liikmesriikide – Poola, Austria, Soome ja Rootsiga kui ka riikidega, kellega on viisaküsimused olnud aktuaalsemad – Venemaa, Ukraina, Moldova, Valgevene. Traditsiooniliselt toimusid ka kolmepoolsed konsulaarkonsultatsioonid Eesti, Läti ja Leedu välisministeeriumite konsulaarosakondade vahel (foto vasakul).

Nendel konsulaarkohtumistel oleme lisaks riikide seisukohtade paremale mõistmisele ja üksmeelele jõudmisele saavutanud ka rea olulisi kokkuleppeid. Nii näiteks oleme Euroopa Liidu Schengeni koostööpartneritega saanud kokkuleppele sõlmida või laiendada olemasolevaid lepinguid viisaesindusküsimustes. Kümne Schengeni riigiga on selline leping juba jõus ja Eesti külastamiseks on võimalik taotleda Schengeni viisat 73-s linnas üle maailma . Alates 5. aprillist 2010 jõustub kokkulepe Poolaga, kes hakkab meid viisaküsimustes esindama veel neljas riigis.

Kahtlemata on oluliseks ka riikidevaheline koostöö võimalike kriiside puhkemisel. Selle vajalikkust on näidanud meile nii loodusõnnetused kui mõnes riigis puhkenud massilised rahutused. Eesti soovid ja võimalused pakkuda efektiivset töökeskkonda nii konsulitele kui ka kodanikele, kes Eestis ja välismaal meie poole pöörduvad, on omakorda loonud võimalused, kus saame teistele riikidele näidata uuemaid infotehnoloogilisi arendusi ja lahendusi konsulaartöö sujuvamaks muutmisel.

Konsulaarkonsultatsioonidel riikidega väljaspool ELi on alati suurem tähelepanu olnud kodanike reisimisvõimaluste avardamisel. Näiteks oleme Venemaa kolleegidega tõdenud, et EL-Venemaa viisalihtsustuslepingust tulenevaid võimalusi saab Eesti ja Venemaa kodanike reisimiste lihtsustamiseks veelgi paremini rakendada.

2010. aasta konsultatsioonide ring sai avatud 29. jaanuaril Tallinnas, kui toimus Eesti ja Türgi konsulaarosakondade vaheline kohtumine (foto paremal). Konsultatsioonide suurem tähelepanu keskendus kahepoolsete viisa- ja reisimislihtsustustele. Kuid kohtumiste- ja teguderohkest aastast on läbi alles 1/12…

Lauri Bambus
VM konsulaarosakonna peadirektor

FacebooktwittermailFacebooktwittermail