panelarrow

Hispaania ettevõtjate huvi ärivõimaluste vastu Eestis on kasvanud

Paljud Hispaania ja Eesti ettevõtted otsivad seoses kriisiga uusi turge. Kui eestlased vaatasid varem ringi peamiselt meie lähiümbruses, siis viimase aasta jooksul on märgata, et püütakse tulla ka kaugematele turgudele. Hispaania ettevõtted samas on varasemalt olnud väga siseturule orienteeritud ning väga palju ekspordikogemust ei oma ja püüavad nüüd leida nende jaoks uusi ning eksootilisi turge.

Aastal 2009 tuli Eesti saatkonda Madridis üle 100 ettevõtlusalase päringu rohkem kui 2008. aastal ja rõõm on tõdeda, et huvi on muutunud senisest veidi konkreetsemaks ning ka valdkonnad on laienenud. Kui mõned aastad tagasi tuli enamik päringuid puidusektorist, siis nüüd tuntakse üha rohkem huvi taastuvenergia, IT valdkonna ja ehituse vastu. Samuti on hispaanlaste poolt suurenenud huvi osalemiseks meie riigihangetes.

Nüüd ühest konkreetsest näitest jaanuari lõpul. 28. jaanuaril toimus Valencia Kaubandus-Tööstuskojas Eestit tutvustav seminar. Saalis istus 80 ettevõtjat. Julgen öelda, et see arv kinnitab Hispaania ettevõtjate väga suurt huvi Eesti vastu. Seminaril esinesid Eestit tutvustavate ettekannetega Eesti diplomaadid ja EASi esindaja ning Hispaania poolt ettevõtjad, kellel juba pikemad ärisidemed Eestiga.

Eesti-kogemusega ettevõtjad, keda oli kohal neli, kiitsid eraldi Eesti ettevõtluskultuuri ja -eetikat. Kinnitati meie ettevõtjate usaldusväärsust, nimetati näiteks, et Eesti poolt makstakse arved ära kas täpselt tähtajaks või enamasti viis päeva varem. Kohalolnud äririske kindlustava kindlustusseltsi esindaja kinnitas, et tema ettevõttele ei ole Eestiga ärisidemetes olevad Hispaania ettevõtted üle kümne aastase pikkuse perioodi vältel esitanud mitte ühtegi kahjunõuet Eesti äripartnerite vastu. Atraktiivseks peeti ka Eesti geograafilist asukohta ja lähedust Venemaale.

Valencias kohal olnud Hispaania ettevõtjad tundsid kõige enam huvi toiduainesektori vastu. Selgus, et Eesti turule soovitakse tuua nii hispaania sinki kui ka suurendada veinivalikut meie kaubanduses. Samuti tunti huvi meie puidusektori vastu ja tunti huvi koostöö vastu Eestis tegutsevate ettevõtetega. Näiteks nendega, kes toodavad puituksi. Kuna Valencia asub mere ääres, siis nähti koostöövõimalust ka Eesti sadamatega.

EV saatkond Madridis
Fotol vasakult: Eesti saatkonna diplomaat Kirsti Anipai, Eesti aukonsul Valencias José Vicente Morata Estragués, Eesti suursaadik Hispaanias Toomas Kahur, Valencia Kaubandus-Tööstuskoja president Arturo Virosque ja äririskide kindlustamisega tegeleva kompanii CESCE jurist Javier Quintana.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail