panelarrow

Eesti valiti UNESCO maailmapärandi komitee liikmeks

Eile saime Pariisist rõõmustava sõnumi: esmaspäeva, 26. oktoobri hilisõhtul lõppenud Maailmapärandi komitee valimistel sai Eesti valituks selle ühe kõige olulisema UNESCO komitee liikmeks. See annab põhjust meile kõigile õnne soovida, sest Eesti kuulumine sellesse vaid 21-st riigist koosnevasse otsustajateringi (osalisriike on kokku 186!), kelle tegevusest ja otsustest sõltub kogu maailma kultuuri-ja looduspärandi kaitsmine ja säilimine on Eestile ühekorraga suur au, usaldus ja vastutus. Tõeliseks väljakutseks on see kahtlemata ka meie vastavate valdkondade ekspertidele, kes Eestit Komitee töös esindama hakkavad – eesotsas EKA professori Mart Kalmu ja looduspärandi osas Keskkonnaministeeriumist Urve Sinijärvega.

Suuremas plaanis vaadates on see valimisvõit aga ka tubli samm edasi meie poolt võetud ja soovitud suunas, et Eesti maailma-areenil, milleks ju ka UNESCO ÜRO allorganisatsioonina on, järjest tugevamalt kaasa räägiks ja nähtav oleks.

Eesti liikmelisus UNESCO Maailmapärandi komitees sai välisministeeriumi vastava otsusega sihiks seatud juba 2005.a. Sellest ajast on Eesti kandidatuuri ettevalmistamisel, tutvustamisel ja meile toetuspinna kogumisel tehtud ära väga suur töö sellisel koostööliinil nagu Välisministeerium – Eesti alaline esindus UNESCO juures Pariisis –Kultuuriministeerium- UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon – Keskkonnaministeerium.

Kuna Maailmapärandi komitee valitakse UNESCO vastava konventsiooni osalisriikide poolt ja neid on nagu juba eespool mainitud kokku 186, siis tuli Eesti kandidatuurile toetuse kogumiseks tegeleda praktiliselt kogu maailmaga. Otsustasime, et ei piirdu ainult sellega, et meie esindus Pariisis tegeleb kõikide sealsete riikide esindustega ja korraldab meie kandidatuuri tutvustava ürituse ja et me välisministeeriumis kohtumistel erinevate riikide esindajatega Eesti kandidatuuri tutvustame ning sellele toetust küsime, vaid et kaasame sellesse valimiskampaaniasse ka kõik Eesti saatkonnad/esindused üle maailma ja ka Eesti aukonsulid.

Niipea, kui käesoleva aasta juunis valmisid Eesti kandidatuuri tutvustavad infomaterjalid, saatsime need meie saatkondadele laiali ning nende aktsioon sai alata. Eriti suure töö tegid ära meie saatkonnad nendes pealinnades, kust Eestit katavad paljud Aasia, Aafrika, Okeaania jt. riigid, kellel Tallinnas esindatus puudub. Meie diplomaadid eriti Helsingis, Stockholmis, Moskvas tegid ringi peale kõikidele Eestit katvatele saatkondadele – ja mis seal salata, sellised kohtumised osutusid sageli vägagi viljakateks, aga mitte ainult meie kandidatuurile toetuse saamise osas, vaid elavdasid kontakte ja suhtlust meie jaoks kaugete ja eksootiliste riikidega, kellega meil tavaliselt kokkupuutepunkte eriti pole.

Selles valguses võib julgelt öelda, et isegi juhul, kui me poleks Maailmapärandi komiteesse valituks saanud, tuli selline laiapõhjaline valimiskampaania kasuks nii Eesti tuntusele, mainele kui ka kontaktide elavdamisele paljude riikidega ja last but not least oli kasulikuks kogemuseks kõikidele valimiskampaanias osalenutele.

Lõpetuseks veel info toimunud valimistest:

Maailmapärandi komitee koosneb 21 riiki esindavatest ekspertidest, kes valitakse iga kahe aasta tagant toimuval konventsiooniosaliste üldkogul (186 riiki) kuni kuueks aastaks (hea tava on rotatsiooni huvides piirduda 4 aastaga, mida ka Eesti teeb). Eesti ei ole varem selle komitee liige olnud. Seekord läks valimisele 11 kohta, kandidaate oli 30 (valimisgruppe ei ole, hääletus on salajane).

Lisaks Eestile osutusid peale mitut valimisvooru valituks:

Etioopia, Iraak, Kambodža, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mali, Mehhiko, Prantsusmaa, Šveits, Tai ning Venemaa. Lisaks sellele oli üks koht reserveeritud riigile, kel pole maailmapärandi nimekirjas ühtki objekti ja kuna üles oli seatud ainult üks kandidaat – Araabia Ühendemiraadid, siis nemad selle koha ka said.

Eve Sirp
Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo nõunik

FacebooktwittermailFacebooktwittermail