panelarrow

Andres Talvik: “Oohi”-päev

Vahemere rahvaste kuvandiks meie kujutluses on temperamentne kõneviis, mis sageli valjuhäälne ja peaaegu alati kiire ja sõnaohter. Ei ole selles mõttes erandid ka kreeklased. Vahel tundub vestlejaid-vaidlejaid jälgides-kuulates, et veel natuke ja minnakse käsitsi kokku. Aga ei – nii see arutelu käibki ning kestab valjuhäälselt ja sõnarohkelt üsna pikalt.Samas on just Kreekast pärit lühimad ajaloolised vastused.

Ühe legendi järgi saatnud Xerxes enne Termopüülide lahingut Sparta kuninga Leonidase (Sparta linnriik asus Peloponnesose poolsaare lõunaosas Lakoonias) juurde saadiku pika ähvarduskirjaga, mis hoiatanud pärslastele vastuhakkamise eest ja alanud sõnadega: “Kui ma teid võidan, siis anastan ma teie maa… jne,” millele Leonidas olevat vastanud vaid ühe sõna “Kui.” See seletavat mõiste “lakooniline” päritolu. Kõrvalepõikena tasub meenutada, et kreeka keelest on pärit väga paljud tänapäeval kasutusel olevad terminid; kreeklased ise väidavad, et nad on maailma keeltesse laenanud üle 51 tuhande sõna.

Teine lühivastus on ajalooline fakt ja pärit 28. oktoobrist 1940.a, kui Itaalia esitas Kreekale ultimatiivse nõudmise võimaldada teljeriikide vägedele vaba läbimarssimist Venemaa suunas. See oleks tähendanud ka Kreeka territooriumi osalist okupeerimist ja tollane peaminister kindral Ioannis Metaxas vastas sellele samuti vaid ühe sõnaga “Oohi” (όχι – „ei” kreeka k.). Poolteist tundi hiljem ületasid Albaanias paiknevad Itaalia väed Kreeka piiri ja Kreeka oli astunud II maailmasõtta liitlaste poolel.

Itaallaste tookordne edu oli üürike. Kreeklased sundisid nad taganema ja detsembri keskpaigaks oli Kreeka armee omakorda vallutanud ligi veerandi Albaaniast. Alles Saksa vägede sekkumine 1941.a aprillis pööras sõjaõnne ja relvarahu sõlmiti 23.aprillil 1941. On väidetud, et kui Metaxas oleks Mussolini ultimaatumile järele andnud, oleks Hitler võitnud Venemaa suunal üle poole aasta ja lahing Moskva pärast toimunuks kevadel, mis omakorda võinuks oluliselt mõjutada II maailmasõja lõpptulemust.

1940. aasta 28. oktoobri hommikune vaimustus, kui kogu Kreeka, olenemata oma poliitilistest sümpaatiatest, oli tänavatel ja skandeeris “Oohi!”, pole kadunud. Alates 1942. aastast tähistatakse “Oohi”-päeva kui rahvuspüha, mille puhul Kreeka suuruselt teises linnas Thessalonikis toimub sõjaväeparaad ja väiksemaid kogunemisi-kõndimisi üle terve riigi.

Andres Talvik on EV suursaadik Ateenas

FacebooktwittermailFacebooktwittermail