panelarrow

Marten Kokk: VM põhimääruse muutmisest

Vabariigi Valitsus muutis täna Välisministeeriumi põhimäärust. Tahaksin siin blogis tähelepanu juhtida ühele olulisemale uuendusele.

Nimelt muutus pressi- ja infoosakonna nimetus, mis küll armsasti viitas 90ndatele, kuid ei kajastanud enam seda, millised on ootused sellele osakonnale ja tegelikult ka kogu Välisministeeriumile selles valdkonnas. Uueks nimetuseks sai avaliku diplomaatia osakond.

Avalik diplomaatia on välispoliitika instrument, mis peab aitama muuta meile olulistes riikides avalikku arvamust meie jaoks soodsamaks. Avalikkuse toetus on ühiskonnas kindlasti kasvava tähtsusega teguriks, mis mõjutab meie poolt aetava poliitika edukust. Lisaks riiklike seisukohtade tutvustamisele ja neile toetuse leidmisele on avaliku diplomaatia rolliks ka riigi laiem tutvustamine ning riigi maine kujundamine väga erinevate kanalite kaudu. Avaliku diplomaatia osaks on kindlasti uute suhtluskanalite leidmine ja kasutuselevõtmine. Praeguseks on tehtud algust Facebook´i, Twitteri, kollektiivse blogi ja palju muude toredate algatustega, kuid see on alles algus ja tegelikult ju ainult asja tehniline pool.

Avaliku diplomaatia edukaks ajamiseks on kindlasti vajalik ka diplomaatide isiklike oskuste arendamine ja hoiakute muutmine. Oskus asukohamaa meediaga suhelda, võime mõista, kuidas meie poolt edastatud sõnumit meedias interpreteeritakse ning välisriikide avalikkuse tähelepanu võitmine vajadusel ebastandardsete lahendustega on tänapäeva info- ja meediaühiskonnas vältimatult vajalikud oskused absoluutselt kõikidele diplomaatidele. Ja olgu ühemõtteliselt öeldud – nende oskuste ellurakendamine on teretulnud. Ma arvan, et suusamaratoni või Ararati taasvallutamise korraldamine Türgis on heaks näiteks sellest, millises suunas arengut tahaks näha.

Samuti on endine Rootsi suursaadik Eestis Dag Hartelius ilmekaks ja meile teadaolevaks näiteks sellest, kuidas sellist avaliku diplomaatia asja tulemuslikult ajada. Välisministeeriumis on palju inimesi, kes arvavad, et saadik ei peaks meelelahutussaates osalema. Või isegi näiteks blogisse kirjutama. Aga ma arvan, et varem või hiljem see ikkagi nii läheb, sest nii on võimalik oma riigi mainet edukamalt kujundada.

Avaliku diplomaatia keskuse lõi hiljuti Taani Välisministeerium, USA State Department´is on ametis koguni avaliku diplomaatia asekantsler, NATO-l on olemas avaliku diplomaatia osakond, vajadusest millegi sellise järele on rääkinud ka teiste riikide kolleegid.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail