panelarrow

Andres Unga: Päike Pekingis

Järjekordne päikeseline päev pilvitus Pekingi taevas. Need, kes saavad võrrelda 2008.a. olümpiamängude eelse ajaga, peavad tunnistama, et sügavsinine ilmaavarus on vähemalt Hiina pealinnas end sagedamini ilmutama hakanud.

Kliima- ja keskkonnateemad on rahvusvaheliste kokkusaamiste päevakavades järjest enam prevaleerimas. Mõne päeva eest New Yorgis kliimamuutusi käsitleval ÜRO tippkohtumisel kinnitas president Hu Jintao maailma avalikkusele, et Hiina on suurriigina valmis oluliselt suurendama oma vastutust sinise planeedi edasise käekäigu üle, vähendades aastaks 2020 tunduvalt CO2 emissioone ühe SKT ühiku kohta ning suurendades mittefossiilsete kütuste osakaalu üldises energiatarbimises 15%-ni.

Kopenhaagenis peetava detsembrikuise kliimatippkohtumise valguses on Hiina ettepanek juba pälvinud heakskiitva vastuvõtu. Samas peegeldab see märksa enamat kui pelgalt keskkonna-alast arengut – tegu on märkimisväärse ja jõulise sammuga Hiina majanduspoliitiliste tõekspidamiste ümberkujundamises. Hoolimata kiirest urbaniseerumisest ja tööstuse arengust ei ole enam ainumääravaks SKT kasv, vaid selle sümbioos jätkusuutliku elukeskkonna ja säästliku eluviisiga.

Keskkonnaküsimused on vaid üheks näiteks Hiina ühiskonnas toimuvatest edasiminekutest ja arengutest. Eurooplase jaoks vahel hoomamatud aastakümnete peale etteseatud plaanid ja eesmärgid näitavad oma tulemusi. Hiina linnade siluetid ja riigisisene infrastruktuur uueneb pidevalt, odava tööjõu poolest tuntud tööstuspiirkondades arenevad paralleelselt omamaised kaubamärgid, mis järjest enam ekspordituntust koguvad. Hiina on tõusnud suuruselt maailma kolmandaks majanduseks, selle hooratas pole peatunud ka ülemaailmse surutise tingimustes ning toodab ennustuste kohaselt ka tänavu ca 8% juurdekasvu.

30 aastat kestnud reformi- ja avanemispoliitika jätkub. Märksõnadest leiavad enim mainimist sotsiaalne tasakaal, majandusliku ebavõrdsuse vähendamine rikaste ja vaeste vahel, võitlus korruptsiooniga kõigil sotsiaalsetel tasanditel, demokraatlike valikute edendamine.

Hiina ühiskonnas toimuvaid protsesse võtab ilmekalt kokku peaminister Wen Jiabao poolt mõne aasta eest öeldu: „Efektiivse kontrolli tagamiseks /…/ peame oma poliitikaid rakendama sobival ajal ja vajalikul määral vastavalt arengutele ja muudatustele ühiskonna majandusolukorras. „Sobiva aja” all peame silmas sobiva hetke tabamist erinevate kontrollimehhanismide sisseviimiseks kõiki stsenaariume ja prognoose hoolega jälgides, et vältida võimalikke probleeme tulevikus. „Vajaliku määra” all peame silmas, et kontroll ei tohi olla liiga lõtv ega liiga tugev, arenguid ei tohi pidurdada liiga järsult ega rakendada kontrollimehhanisme liiga jõuliselt.”

1.oktoobril tähistab Hiina Rahvavabariik oma moodustamise 60.aastapäeva. Loodetavasti tuleb järjekordne päikeseline päev.

Andres Unga on EV suursaadik Pekingis

FacebooktwittermailFacebooktwittermail