panelarrow

Marten Kokk: Läänemere strateegia võiks olla üks peamisi Eesti arengut lähitulevikus suunavaid dokumente

Euroopa Liidu Läänemerestrateegia ja selle rakenduskava on valmis. Strateegia peab aitama meie piirkonnal kujuneda keskkonnasõbralikumaks, ligipääsetavaks, ettevõtjasõbralikuks ja turvaliseks piirkonnaks.

Regionaalseid koostööprojekte on piirkonnas muidugi tehtud edukalt varemgi, heaks näiteks on kasvõi möödunud neljapäeval Rootsi kuninga käest Läänemere veeauhinna saanud HELCOM, mis tegeleb naftareostuse tõrje koordineerimisega Läänemerel. Kuid selliseid piirideüleseid projekte võiks olla kaugelt rohkem.

Praegu on küll nii, et tänu Schengenile on meil lihtne ületada omavahelisi riigipiire, aga peale piiri ületamist hakkavad meid kummitama lugematud igapäevaprobleemid, alates tervisekindlustusest, juhilubadevahetamisest ja teistest lihtsatest, kuid eluks vajalikest asjadest. Need teenused tuleks meie piirkonnas ühtlustada ja vajalikud infosüsteemid omavahel suhtlema panna. See võtab muidugi mõned aastad aega, kuid pole kindlasti võimatu.

Eesti koordineerida jääb selle strateegia juurde kuuluvas tegevuskavas Läänemere piirkonnas hästitoimiva siseturu arendamine. Teenuste vaba liikumise tegelik ellurakendamine võiks olla kindlasti selles vallas meie piisavalt ambitsoonikas eesmärk.

Paraku on muidugi nii, et Läänemere strateegia ei saa eraldi rahastamist EL eelarvest. Seega peab leidma muid rahastamisvõimalusi ning kaasama rahvusvahelisi finantsasutusi. Ministeeriumid peaksid ka oma eelarvete planeerimisel arvestama Läänemerestrateegia prioriteetitega.

Eelmisel reedel toimus ka EL eesistuja Rootsi poolt korraldatud Läänemerestrateegia teemaline seminar, kus kõnega astus üles üks idee algatajatest – president Toomas Hendrik Ilves, kelle ettekanne on jälgitav siit:

https://vms.qbrick.com/viral_loader_https.swf

FacebooktwittermailFacebooktwittermail