panelarrow

Veel MRP aastapäeva meenutamisest Washingtonis

Molotovi–Ribbentropi pakti (MRP) 70. aastapäeva üritused jätkusid USA pealinnas 23. ja 25. augustil, lisaks eelnevalt 6. augustil aset leidnud The Heritage Foundation konverentsile.

Balti keti 20. aastapäeval moodustati 1989. a sündmuste meenutamiseks Massachusettsi avenüül 400 meetri pikkune inimkett Eesti saatkonnast Läti saatkonnani (Leedu saatkond asub kaugemal, mistõttu ei õnnestunud ketiga ühendada kõigi kolme Balti riigi esindusi). Ketis osales Eesti, Läti ja Leedu lippude ning loosungitega üle paarisaja inimese, lisaks kolme Balti kogukonna liikmetele ka paljud ameeriklased. Ürituse eestvedajaks oli Balti-Ameerika Rahvuskomitee (Joint Baltic American National Committee – JBANC), mis moodustati 1961. a, koondades Ameerika Läti Assotsiatsiooni, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ning Leedu Ameerika Komitee. Ühenduse eesmärgiks on koordineerida kolme Balti kogukonna tegevusi Washington DC-s USA Kongressi ja administratsiooniga teemadel, mis puudutavad Balti riike. Näiteks aitas JBANC toetada Balti riikide püüdlusi liitumaks NATO-ga ning Eesti ja teiste Balti riikide liikmelisust USA viisavabastusprogrammis.

Enne keti moodustamist koguneti Leedu saatkonnas, kus toimus ürituse avamine ning Leedu televisiooni vahendusel näidati Vilniuse keskväljakul Balti keti aastapäeva üritusi. Samaaegselt Vilniusega lauldi Balti ketiks loodud laulu „Ärgake Baltimaad“. Külalistele olid avatud ka Eesti ja Läti saatkonnad, kus tutvustati infomaterjale 1939. a Molotovi-Ribbentropi paktist ja selle salaprotokollidest, dissidentide 1979. a Balti apellist ning 1989. a Balti ketist. Saatkonna töötajad vastasid küsimustele nii Eesti mineviku kui oleviku kohta. Samuti näidati videosalvestust Balti keti toimumise päevast 20 aastat tagasi. Ürituse raames korraldasid ketis osalejad solidaarsusavalduse Gruusia saatkonna ees, milles mõisteti hukka Venemaa tegevus seoses Gruusia alade okupeerimisega.

Karl Altau, Balti Ameerika Rahvuskomitee tegevdirektor väljendas head meelt, et kohale oli tulnud sedavõrd palju inimesi: ”Viiskümmend aastat tagasi ei olnud sellisele üritusele inimeste leidmisega probleeme, kuid täna on üle paarisaja inimese kogunemine vapustav. Ajaloo mäletamine on siinsetele Balti kogukondadele väga oluline, ka lastele tahetakse õpetada, et meie iseseisvus pole olnud midagi iseenesestmõistetavat,” märkis Altau.

MRP aastapäeva üritused Washingtonis lõppesid 25. augustil vastuvõtuga, mille korraldasid Balti Ameerika Vabadusliiga ning USA Balti Fond. Peaesinejana astus üles USA valitsuse pikaaegne nõunik Nõukogude Liidu küsimustes ning praegune poliitikaanalüütik Paul Goble, kes tuletas meelde USA mittetunnustamispoliitika olulisust Balti riikide vabaduse saavutamisel.

Terje Raadik ja Aap Neljas Washingtoni suursaatkonnast

FacebooktwittermailFacebooktwittermail