panelarrow

Merike Kokajev: Imetabane India


 

„At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new… India discovers herself again.”

Jawaharial Nehru

(India iseseisvuspäeval, 1947)

 

15. augustil tähistatakse Indias iseseisvuspäeva. India vabanes enam kui kaks aastasada kestnud Briti ülemvõimu alt 15. augustil 1947. a ning see päev märgib India uue elu algust, mida kahetsusväärselt varjutas vaid Pakistani lahkulöömine Indiast. Sel päeval heiskas India esimene peaminister Jawaharlal Nehru New Delhi Punases Kindluses esimest korda nüüd juba iseseisva India trikoloori.

Tegelikult on Indial ametlikult 3 rahvuspüha, 26. jaanuaril tähistab India vabariigi päeva, 2. oktoobril Gandhi Jayanti (Mahatma Gandhi) sünnipäeva ning 15. augustil iseseisvuspäeva.

1948. aasta jaanuaris tapeti hindu fanaatiku poolt India rahva isa Mahatma Gandhi. See mõrv oli religioosse radikalismi tagajärg, mille eestvedajad nõudsid, et Indiast kujuneks hindu riik vastukaaluks moslemiriigile, mis sündis Pakistani eraldumisega Indiast. Kuus nädalat pärast Gandhi surma korraldas relvastatud ülestõusu India Kommunistlik Partei, kes nimetas Jawaharlal Nehrut lääne imperialistlike riikide hüpiknukuks. Naaberriigi Hiina eeskujul oli kommunistidel kavas ära muuta Indias mitmeparteisüsteem ning asendada see üheparteilise diktaatorliku režiimiga. See plaan kukkus õnneks läbi tänu Nehru ja tema lähimate kaastöötajate otsustavale tegutsemisele. Viimastel aastatel on läänes Nehrut kritiseeritud plaanimajanduse sisseseadmise ning poliitilise dünastia loomise eest Indias. Viimane süüdistus ei pea aga kindlasti paika, sest Nehrul ei olnud dünastia loomise osas mingeid ambitsioone, ka ei osanud ta ette näha, et ühel päeval tõuseb India peaministriks Indira Gandhi. Nehru sotsialistliku majanduse kontseptsioon käis aga teatavasti käsikäes poliitilise pluralismiga ning ärgem unustagem, et just Nehru oli see, kes pani aluse maailma suurima demokraatia arengule ning kes seisis hea selle eest, et mitte ükski religioon, kast, keel ega sugu ei domineeriks tänapäeva India ühiskonnas.

India on kontrastide ja äärmuste maa. Ühelt poolt tohutute rikkuste, teisalt ääretu vaesuse maa, kus vaesus kimbutab ametlikele andmetele toetudes umbes 300 miljonit elanikku, see number võib aga tegelikkuses olla ligi kaks korda suurem. India ühiskonda on tema sünnist alates lõhestanud vastuolud rikaste ja vaeste vahel, madalate ja kõrgkastide vahel, vasakpoolsete ja parempoolsete vahel, hindude ja moslemite vahel. India iseloomustamiseks on öeldud, et Indias elaks nagu kaks erinevat rahvust, üks, kes elab nagu Californias ja teine, nagu Sahara taguses Aafrikas. Paradoksaalselt on India viimaste aastate suur majanduskasv lõhet India vaese lõuna ja rikka ida vahel veelgi suurendanud. Teisalt muidugi on suur majanduskasv Indiast teinud riigi, millest on maailmas saamas suur majandusjõud ning mis on teinud suuri edusamme mitte ainult majandusnäitajate vaid ka mitmesuguste inimarengu näitajate osas. Tekkinud on ulatuslikum keskklass ning India on muutunud arenguabi saajast selle andjaks. Indiast on saanud rahvusvahelise üldsuse oluline osapool ning üks suurimaid ÜRO rahutagamise operatsioonidesse panustajaid. See aga lubab Indial omada võtmerolli piirkonna stabiilsuse toetamisel ning konfliktide ärahoidmisel.

Sarnaselt 1949. aastaga on India ühiskond ka 2009. aastal endiselt killustunud ning kevadine Kongressipartei ülekaalukas võit teiste parteide üle ei anna Indiale tegelikult põhjust loorberitele puhkama jääda, sest vasakpoolsetest parteidest tulenev oht ei ole kuhugi kadunud. Peaminister Singh on nimetanud seda suurimaks siseriiklikuks julgeolekuohuks kogu rahvale. Maoistlikud revolutsionäärid on tegevad umbes 1/10 India territooriumist. Maoistlik liikumine koondus 2004. aastal ühtse partei (India Maoistliku Kommunistliku Partei) mütsi alla ning on Manmohan Singhi eelmisele valitsusele põhjustanud tublisti peavalu, blokeerides valitsuse edumeelseid majandusprogramme üsna edukalt.

Nüüd, peale valimisi, seisavad Kongressipartei ja tema liitlased silmitsi suurte väljakutsetega. Nende ülesandeks jääb seista hea selle eest, et institutsioonid, mille ülesandeks on kaitsta ühiskonna ühtsust ja mitmekesisust, toimiksid tõrkumata, ning olla valmis rinda pistma 21. sajandi ohtude ja väljakutsetega. Muuhulgas kavatseb uus valitsus 2013. aastaks viia ellu üleüldise keskhariduse ning on lubanud tõhustada oma terrorismivastast võitlust parandades seeläbi riigi sisejulgeolekut. Valitsus on lubanud ka oma ametisoleku esimese 100 päeva jooksul võtta vastu seadus, mis annab parlamendis 2/3 kohtadest naistele. Oma kõnes uue eelarve tutvustamisel märkis uus rahandusminister Pranab Mukherjee, et valitsuse ees on kaks eesmärki: saavutada SKP 9% kasv nii ruttu kui võimalik ning kasutada majanduskasvu tõusu ja majanduse kiiret arengut eeskätt vaesuse vähendamiseks. Teine suurem valdkond, millele valitsus pühendab pingsat tähelepanu on infrastruktuuri areng. Uues eelarves tõusevad valitsuse kulutused 2008/2009 aastaga võrreldes 36%. Kas aga valitsuse püüdlusi kiirendada India majanduskasvu saadab ka edu, seda näitab tulevik. Majandusanalüütikute arvates ei õnnestu Indial lähiaastatel SKP 9% kasvu saavutada.

India on maailma üks omanäolisemaid riike. Hoolimata kõikidest tõusudest ja mõõnadest, mis Indiat tema ajaloo vältel on saatnud, on tal õnnestunud säilitada oma pluralistlik ühiskonnakorraldus. Indiat on mõnikord võrreldud ka ELiga, neil mõlemal on ühine moto ”mitmekesisuses peitub ühtsus”. ELi ja India vahekord on eriline, sest tegemist on maailma kahe suurima rahvastiku- ja keeltearvuga demokraatiaga. Euroopa Liitu ja Indiat lähendab ka nende ühine pühendumus demokraatiale, pluralismile, õigusriigi põhimõtetele ja mitmepoolsusele rahvusvahelises suhtlemises ning kõik see on kindlasti abiks ja aitab kaasa ülemaailmsele rahu ja stabiilsuse tagamisele.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail