panelarrow

Molotovi-Ribbentropi pakti 70. aastapäeva tähistamisest Washingtonis

Teatavasti ei tunnustanud Ameerika Ühendriigid kunagi Balti riikide annekteerimist Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) tagajärjel. Balti riikide diplomaatilised esindused tegutsesid Ameerika Ühendriikides kogu viiskümmend aastat kestnud nõukogude okupatsiooni vältel, mis aitas kaasa nende riikide taasiseseisvumisele õigusliku järjepidevuse alusel.

Washingtons tähistatakse 70 aasta möödumist kurikuulsa pakti sõlmimisest mitmete üritustega.

6. augustil korraldas Ameerika Ühendriikide mõjukas konservatiivne mõttekoda The Heritage Foundation koostöös Eesti Suursaatkonnaga MRP 70. aastapäevale pühendatud konverentsi, kus peakõnelejana esines Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Konverentsi juhatas Ameerika Ühendriikide konservatiivsete vaadetega tuntud ajaloolane, Heritage Fondi kolleegiumi liige ja Kommunismiohvrite Mälestusfondi president dr Lee Edwards. Nimetatud sihtasutuse eestvedamisel avati 12. juunil 2007. a. Washingtoni südalinnas Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushi osavõtul kommunismiohvrite memoriaal, käesoleva aasta 16. juunil ka Kommunismiohvrite Virtuaalmuuseum internetis.

Konverentsi avakõnes rõhutas dr Lee Edwards, et MRP näol oli tegemist ajaloo ühe küünilisema sobinguga, kus mittekallaletungileppe varjus tegelikult jagati vallutatavaid maid. Ta tõdes ka, et külma sõja lõpule järgnenud optimismile on 21. sajandi algul kahjuks järgnenud taas 19. sajandile iseloomulik realpolitik, kus suurriikide kokkulepped võivad toimuda väikeriikide huvide arvel. See on tendents, millele tuleb vastu seista.

Sven Mikser toonitas oma esinemises Balti riikide okupatsiooni mittetunnustamispoliitika ajaloolist tähtsust ja asjaolu, et paljud Balti põgenikud leidsid endale uue kodu Ameerika Ühendriikides. Nii natside kui nõukogude juhtkonna eesmärk oli kasutada MRP-d ekspansionismiks. MRP õppetund on, et agressoritele ei tohi järeleandmisi teha, sest see võib viib suurema sõjani.

Kahjuks pole rahvusvaheliselt kommunismi kuritegudele antud ühtset hukkamõistvat hinnangut ja mõne postkommunistliku maa juhtkond üritab jätkuvalt õigustada kommunismi kuritegusid, sealhulgas MRP-d. Ka ei ole maailmast paraku kuhugi kadunud poliitikud, kes soovivad oma territooriumi laiendada agressiooni abil, nagu näitas Gruusia sõda eelmisel aastal. Seetõttu on Eesti ja teised Balti riigid soovinud olla NATO liikmed, olemaks osalised kollektiivse kaitse tagamisel oma liikmetele. Ka on Eesti seisukohal, et iga riik peab omama õigust valida oma arengutee, sealhulgas luua demokraatlik riigikord ja liituda NATOga. Kõige parem viis stabiilsuse suurendamiseks maailmas on multilateraalsete organisatsioonide nagu NATO ja EL tugevdamine.

Ümarlauaarutelus osalesid lisaks eelkõnelejatele ka professor Michael Szporer Marylandi ülikoolist ja Senati väliskomisjoni nõunik Chris Socha. Michael Szporer tõstis ohtliku tendentsina esile ajaloo ümberkirjutamise katseid kaasaja Venemaal, mida iseloomustab soov karistada neid, kes ajaloost ametlikust versioonist erinevalt aru saavad. Ka on Venemaal taganetud Nõukogude Liidu lõpu aegsest MRP hukkamõistust. Uue ametliku ajalookampaaniaga üritatakse sisendada vene noortele suurriiklikke hoiakuid.

Chris Socha tõdes oma esinemises, et kui üheksakümnendatel aastatel oli Ameerika Ühendriikides lootus, et Venemaaga õnnestub kujundada normaalsed koostöösuhted, siis praeguseks on see lootus kadunud, ennekõike Venemaa taotluse tõttu oma mõjusfääri taastamiseks. Seetõttu on tõenäoline, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa koostöös saab edasi liikuda pelgalt teatud küsimustes nagu tuumarelvastuse piiramine, sest Ameerika Ühendriigid ei saa tunnustada Venemaa mõjusfääride poliitikat. Venemaa poliitika kasutab energiatarneid oma mõjuvõimu suurendamiseks Euroopas, millele vastuseismiseks oleks vaja arendada Euroopa Liidu ühtset energiapoliitikat. Gruusia sõja valguses vajavad ka mõned NATO poliitikad ümbervaatamist, näiteks NATO Venemaaga piirnevate liikmesriikide kaitseplaneerimine.

Konverentsi lõppakordina korraldas Eesti Suursaatkond Washingtonis konverentsil osalejatele vastuvõtu, kus osalesid ka Ameerika Ühendriikide Balti kogukondade juhid, Ameerika poliitikaringkondade ja mõttekodade esindajad.

MRP 70. aastapäeva üritused jätkuvad Washingtonis 23. augustil. Balti keti 20. aastapäeva tähistamiseks moodustatakse inimkett Eesti Suursaatkonnast Läti Suursaatkonnani ja külastajatele avatakse Balti riikide saatkondade uksed.

Aap Neljas ja Terje Raadik EV Suursaatkonnast Washingtonis

FacebooktwittermailFacebooktwittermail