panelarrow

Kadri Jõgi: Suure rahva vabadus ja selle tähistamine 23. juulil

Vaatamata vaaraodeaegsele Egiptuse kõrgtsivilisatsioonile ja suveräänsele riigile kulges Egiptuse rahva ja territooriumi käekäik võõra valitsemise all. Esimesed katsed 1919. aastal iseseisvat vabariiki asutada suruti maha, kuid soov elada vabas ja sõltumatus riigis säilis vaatamata kõigele.

1952. aasta alguseks olid Egiptuse armee noored ohvitserid viidud äärmuseni. Kuningas püüdis tol ajal sekkuda igal elualal ja leida endale kõikjalt lojaalseid isikuid. Selline korruptsioon koos kaotusega 1948. a Palestiina sõjas viis noored ohvitserid meeleheitele. Asutati Vabade Ohvitseride Liikumine eesotsas kindral Mohamed Naguibiga. Eesmärk oli muuta riiki ja anda rahvale võim omal maal. See kõik tingis 1952. aasta 23. juuli hommikul kell 7.30 Egiptuse riigiraadios deklaratsiooni esitamise. Lugejaks oli hilisem president Anwar Sadat. Aleksandriasse, kus kuningas suvepuhkusel viibis, jõudis revolutsioon alles õhtuks. Vabadest ohvitseridest moodustatud Revolutsiooninõukogu sundis kuningat troonist loobuma imikueas kroonprints Ahmed Fouadi kasuks. Egiptuse Otomani sugu kuningas lahkus Egiptusest Itaaliasse eksiili 26. juulil 1952. Kuna esialgu valitses vaid regent, siis polnud võimalik ka vabariiki välja kuulutada. Egiptuse Araabia Vabariik kuulutati välja 18. jaanuaril 1953, riigi esimeseks presidendiks sai Mohamed Naguib, asepresidendiks Gamal Abdel Nasser. See oli Egiptuse rahva jaoks uute suurte sammude ja arengute alguseks. Sellest ajast peale on seatud oma atra ja veetud oma riigivankrit.

Egiptus on 50 aastaga läbi elanud mitme presidendi valitsemisajad, osalenud mitmetes sõdades. Kõik see on mõjunud Egiptuse rahvale erinevalt, kuid kogu selle aja vältel pole iial kadunud rõõmsameelsus ja lootus paremale tulevikule. Praegu on Egiptuse ja Euroopa vahel paremad suhted kui kunagi enne. Ollakse partnerid ja tehakse koostööd paljudes valdkondades. Koostöö ja partnerlus Egiptuse ja Eesti vahel on samuti mitmeti tihenenud ja suurenenud. Egiptus on eestlastele olnud juba aastaid ukseks salapärasesse Araabia maailma.

Kadri Jõgi on EV Egiptuse erimissiooni juht

FacebooktwittermailFacebooktwittermail