panelarrow

Peep Jahilo: Ka Eestil on osa Albaania arengus

Mul on olnud õnnelik juhus jälgida Albaania arengut viimase 5 aasta jooksul. Mõneti on tegu olnud Albaania jaoks kõige dünaamilisemate aastatega – ses vahemikus sai Albaania NATO liikmeks, viidi läbi mitmed demokraatlikud valimised, võeti selge suund ELiga ühinemise suunas. Samuti on olnud silmaga nähtav riigi majanduslik edenemine.

Võõrale silmale algab esimene kokkupuude riigiga lennujaamast. Algse diktatuuriaegse madala lennujaamahoone asemele on tänaseks välisinvestorite abiga kerkinud avar ja moodne lennujaamaterminal. Maantee lennujaamast Tiranasse, mida mööda suutis aukude tõttu varem auto liikuda vaid minimaalsel kiirusel, on asendunud korraliku neljarealise teega. Kesklinna on kerkinud hulk klaasist kõrghooneid, parandatud on enamus linnatänavaid, kerkinud on esimesed tänapäevased kaubanduskeskused.

Märkimisväärselt on moderniseeritud avalikku sektorit ning selles protsessis on teatud mõjutusi ka Eestilt. Aastate jooksul on Eesti välisministeeriumis olnud Lääne-Balkani riikidele suunatud poliitika tähelepanuväärselt väärtustatud olnud. Kõikidesse piirkonna riikidesse nimetati esimesed mitteresideeruvad suursaadikud ning sellega koos hoogustusid ka vastavad kahepoolsed kontaktid. Varasem läbikäimine selle, ometi Euroopas asuva riigiga, oli väga juhuslik ja tagasihoidlik. Nii visiitide kui info levimise tulemusel jõudis Eesti positiivne maine ka Albaaniasse. Oli igati rõõmustav, kui Albaania peaminister Sali Berisha tõstis oma parlamendi ees peetud programmilises kõnes esile Eestis läbiviidud reforme, innovaatilisust ja kutsus üles meist eeskuju võtma.

Üks peamisi valdkondi, kus Eesti Albaaniale ka praktilist abi on andnud, puudutab avaliku sektori infotehnoloogilist arengut. Samuti on Eesti pakkunud Albaaniale oma oskusteavet NATO ja EL integratsiooni protsessis.

Rõõm on olnud tõdeda, et Eestit teatakse Albaanias üha rohkem ning see on valdavas osas positiivse märgiga. Kuna vähenenud on ka bürokraatlikud takistused reisimiseks kahe riigi vahel, on elavnenud inimestevaheline läbikäimine mõlemas suunas, tekkinud esimesed ärikontaktid. Albaania ees seisab järgmise suure ülesandena liikumine EL liikmestaatuse suunas.

Peep Jahilo oli Eesti esimene suursaadik Albaanias 2005-2009

FacebooktwittermailFacebooktwittermail