panelarrow

Andry Ruumet: Eesti läks kooli

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves pidas 22. aprillil avaliku loengu ”Kes me oleme. Kus me oleme” Soomes Turu ülikoolis. Loengu teema – individuaalne, rahvuslik ja riiklik identiteet – oli aktuaalne ja ehk isegi intrigeeriv, presidenti kogunes kuulama üle 300 inimese: auditoorium oli sõna otseses mõttes üliõpilastest ja teistest huvilistest pungil, istuti treppidel ja seisti seina ääres.

President pühendas loengu oma heale sõbrale Soomes Juhan Kristjan Talvele, kelle järgi on presidendi poeg saanud nimeks Luukas Kristjan ja kes kirjutas oma elu ajal palju Eesti identiteedist ning eestlaste identiteedist nõukogude okupatsiooni all. Turust lahkudes viis president tagasihoidliku lillekimbu ja küünla oma sõbra hauale.

Nüüd aga tagasi loengu põhiteema, identiteedi juurde. President Ilves selgitas, kuidas pärast Esimest maailmasõda räägiti maailmas neljast balti riigist: Leedust, Lätist, Eestist ja Soomest, kuid pärast teist maailmasõda vaid kolmest – Soome identiteet muutus ja lähenes Skandinaavia riikidele. Sellest muutusest kasvas ajapikku välja täiesti uus mõiste – Põhjamaad. Presidendi sõnul aia kehvemale poolele jäänud kolme balti riiki aga käsitletakse sageli veel tänagi kui ühte riiki, ühte identiteeti.

Rahvusliku identiteedi tasandil tunneme end kindlasti kõige lähemal soomlastele, selle kõrval ei saa aga unustada riiklikku kokkukuuluvust. Presidendi sõnul seisab siingi ees identiteedi muutumine – üha enam räägitakse ja tunnetatakse Euroopa Liiduga ühinemise järel Eestis end osana läänemeremaadest. Sarnast seisukohta on selgelt väljendanud enamus Läänemere-äärseid riike. Ühine identiteet aga tähendab ühiseid eesmärke ja koostööd nende elluviimisel, mis omakorda on toimiva Euroopa Liidu alus, rõhutas president.

Loengu lõpul kutsus president Ilves kuulajaid, eelkõige tudengeid, üles mõtlema värskelt ja uutmoodi, olema vaba vanadest mõttedogmadest, looma uut identiteeti, olgu selle nimeks baltoscandia, Mare Nostrum või muu – oluline on loomingulisus, teistmoodi mõtlemine ja oma ideede teostamine.

Eesti presidendiga soovis tema Turu-visiidi ajal teha eksklusiivintervjuu ülesoomelise sotsiaaldemokraatide ajalehe Uutispäivä Demari toimetaja Timo Vainio, ka selleks leidsime päevakavas aega. Reedel ajalehe esiküljel ilmunud intervjuu kandis pealkirja ”Eesti Ilves lõi Läänemere gaasitoru nokauti” – kirjutis leidis tsiteerimist ka Yleisradio kodulehel: ”Eesti Ilves: Läänemere gaasitoru vastu Euroopa Liidu konkurentsiseadusi”.

Enesestmõistetavalt kohtus president Turus ka oma võõrustaja ja küllakutsuja, Eesti aukonsulist Turu ülikooli rektori Keijo Virtaneniga, samuti vestles Turku2011 kultuuripealinna juhi Cay Savóniga ning linnajuhtide ja Eesti sõpradega. Pärastlõunal käisime Tartu kunstikooli koomiksinäituse avamisel linnaraamatukogus. Samas viisime ülikoolis peetud kõne teksti sisse selle ettekandmisel sündinud täiendused ning saatsime pressile laiali. Inglisekeelse kõne leiab ka saatkonna kodulehelt.

Samal ajal andsime Turus avalöögi kogu Soomet hõlmavale haridusprojektile ”Eesti käib koolis” – tegu on Eesti Helsingi saatkonna, Eesti Instituudi ja sihtasutuse Archimedes koostöös käivitatud ja ellu viidava ettevõtmisega, mille eesmärk on tuua Eesti lähemale soome õpilastele ja tudengitele, jagades Eesti kohta aktuaalset ja huvitavat teavet. Projekti patroonid on Eesti haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Soome haridusminister Henna Virkkunen.

Haridusprojekti raames viis Riigikogu kultuurikomisjoni liige ja ajaloolane Lauri Vahtre Turu gümnaasiumiõpilastele läbi Eesti ajaloo tunni ja pärastlõunal avati rahvarohkes linnaraamatukogus eelmainitud koomiksinäitus ”The New Kaboom”  Projekti ”Eesti käib koolis” kohta saab täiendavat soomekeelset infot Eesti Instituudi ja Eesti Helsingi saatkonna kodulehtedelt: www.viro-instituutti.fi, www.estemb.fi.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail