panelarrow

Eesti alustas Wassenaari kokkuleppe organisatsiooni eesistujana

Riho Kruuv, 
välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo nõunik
2014. aasta algusest võttis Eesti üle plenaaristungi eesistuja ülesanded tavarelvastuse ekspordikontrolliga tegelevas Wassenaari kokkuleppe organisatsioonis (WA). WA peamine eesmärk on piirata tavarelvastuse ning sellega seotud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate levikut riikidesse ja isikutele viisil, mis võib ohustada piirkondlikku või rahvusvahelist julgeolekut ja turvalisust. Hetkel kuulub WA-sse 41 riiki.
Foto: Riho Kruuv
WA igapäevast tegevust haldab Viinis asuv WA sekretariaat. Eesti eesistumisaastal veab tihedas koostöös sekretariaadiga WA jooksvat tööd,  nii kohtumiste sisulist poolt kui kohtumiste vahelisi protsesse Eesti Vabariigi Suursaatkond Viinis. WA  aasta tähtsaimat otsustusorganit – detsembris toimuvat organisatsiooni plenaaristungit Hofburgis – juhatab EV suursaadik Viinis Eve-Külli Kala. Ühiselt sekretariaadi juhiga on EV suursaadiku juhatada ka laiemale koostööle suunatud teavitusvisiidid kolmandatesse riikidesse. Sihtriikide kaardistamise osas käivad intensiivsed läbirääkimised.
Plenaaristungi eesistujariigil ei ole oma spetsiifilist agendat, tavapäraselt võtab ta teravdatud tähelepanu alla WA’le hetkel olulised teemad. Eesti juhtimise all on selleks WA laienemine ja sellega seotud strateegilised ning praktilised küsimused, samuti uute tehnoloogiate nagu kübervahendid, pilvandmetöötlus ja interneti kontrollsüsteemide ekspordiga seonduvad küsimused. Eelmisel aastal tõi Wassenaari tegevusse dünaamikat relvakaubanduslepingu sõlmimine (ATT – Arms Trade Treaty), eesistujana tuleb Eestil sügavamalt tegeleda ATT jõustamisele ja rakendamisele kaasa aitamisega ning leppe jõustumisest tulenevate mõjudega WA tegevusele.
Wassenaari kokkuleppe organisatsiooni kohta saab pikemalt lugeda organisatsiooni koduleheküljelt www.wassenaar.org

FacebooktwittermailFacebooktwittermail